Inlägg

Visar inlägg från 2018

Alla deltentamina klarade i Malmö!

Ett stort grattis till Tanja Olséen, SUS Malmö, som i förra veckan klarade den sista delen av DT6 och har då därmed klarat alla deltentamina! Här följer en kort intervju med Tanja: Precis som i sportsammanhang måste jag ju börja med att fråga - hur känns det att ha klarat alla sex deltentamina? - Det känns såklart jättebra! Vad har varit din motivation till att ta alla deltentor? - Det har varit roligt, och om/när jag missat så har jag ju möjlighet att göra om det och lära mig något "på köpet". Var det någon tenta som du uppfattade som svårare eller som tog längre tid för dig att klara? - Röntgendelen på deltenta nr 6. Tror att det till stor del beror på att jag alltid jobbat på ett sjukhus med röntgenläkare som bedömer akuta undersökningar dygnet runt, så jag har aldrig behövt detta i kliniken. Har du några tips till kollegor i landet om hur man skall förbereda sig inför tentorna? - Se varje gång som ett tillfälle att öva och lära sig. Sätt inte för stor

Akutläkare i Sverige – Piteå

Denna lite spretiga text är reflektioner från mina 6 år inom akutsjukvården och inom några olika regioner/landsting, blandat med mitt fleråriga fackliga engagemang inom SYLF. Den 29/6 2018 godkände Socialstyrelsen mina papper och jag fick mitt specialistbevis i akutsjukvård. Jag är den första som har det som bas i Norrbotten. Den 2a maj påbörjade jag en ST i allmänmedicin på en PTJ-vårdcentral i Piteå. Varför byta när du är ”färdig”, kan man undra? Det var en lång process, som ni alla säkert förstår. Men om jag skulle försöka sammanfatta det så skulle jag nog hänvisa till det ”etiska skavsåret” som Alexander Wilceck så elegant uttryckte de under en medlemskväll om arbetsmiljö som SYLF Stockholm arrangerade i Stockholm i våras. Det gick helt enkelt inte att bortse ifrån tillslut. Jag hade gjort idoga försök till att påverka min arbetsmiljö på olika sätt under flera års tid. Till slut insåg jag att det hade gnagt sig långt in att jag var lättirriterad, ja nästan arg varje dag, oflex

Akutresurs.se

Akutresurs.se – dela och ta del av vår gemensamma kunskap! Du har jobbat hårt för att bli den kunniga och kompetenta läkaren du är idag. Du har säkert, som många av oss, börjat förlita dig mer och mer på digitala resurser för att hitta den senaste och bästa informationen. Tyvärr är det inte lätt att sålla bland alla artiklar, bloggar, podcasts och allt annat vi översköljs med dagligen. För mig personligen var läkartidningen, under utbildningstiden, en stor källa till stress eftersom jag inte hann läsa den och varje vecka undrade vilken viktig kunskap jag därför missade. Jag samlade alla tidningarna på hög och tänkte att jag någon gång skulle få tid att läsa dem. Vid första flytten så slängde jag allihop... Nu är mängden information som vi varje vecka riskerar att missa oerhört mycket större och för att klara av sålla bland allt så måste man ha ett system. Tänk om det fanns en hemsida där du kunde hitta den senaste och bästa kunskapen som andra välinformerade och drivna kollegor h

There and still not back again - a Swedish ED doctor's tale II

Att jobba i New Zealand har gett mig möjligheten att fundera över väsentliga skillnader mellan akutsjukvården i Sverige och här. Sverige och New Zealand har relativt likvärdiga förutsättningar. Båda länder har ett offentligt finansierat sjukvårdssystem, de är indelade i administrativa enheter (landsting i Sverige och district health boards in NZ), sjukvårdens utgifter är i jämförelse med andra länder relativ liten och specialistindelningen är jämförbar. Trots detta skiljer sig akutsjukvården i NZ, enligt mina erfarenheter, väsentligt jämfört med Sverige. Vissa saker är inte direkt relaterade till akutsjukvården, till exempel har husläkarna här i NZ ett betydlig högre anseende hos både befolkningen och kollegorna från sjukhusen. Det är inte ovanligt att patienterna talar om ”sin läkare” och det är standard att husläkaren adresseras med stor respekt i alla epikriser. Husläkaren får automatiskt en kopia av alla blodprov- och röntgensvar. Andra faktorer är direkt relaterade till orga

Euro Sim'Cup 2018 - EuSEM i Glasgow

Sim-cup- du? på en kongress? är det inte en läkarkongress, har de bassänger där? Jo... Vi tar det från början. EUSEM 2018 i Glasgow för en vecka sedan. Jag fick till min glädje åka och anmälde mig till precourse och läste kongressprogram för att hitta "inte missa" föreläsare och föreläsningar. Jag såg fram emot dagar av förkovring och möte med kollegor.  Jag hade precis hunnit till packningsdilemmat- lilla eller lite större väskan? hur många ombyten? vad för skor? - när kollegan i Malmö mailar med uppmaningen "visst vill du vara med i Simcup- jag fixar ett lag".  Jag vägde snabbt hemskt & pinsamt mot kul & lärande och det senare vann- mitt svar blev "ok". SimCup är en simuleringstävling, ta hand om en robotdocka och samla poäng för det du gör. Varje lag består av 4 personer och i inbjudan uppmuntras till tvärprofessionella team - men med en vecka innan tävling så hann vi inte skräddarsy lag, vi blev ett lag med 4 specialister. Tävlingen ano

Akutläkare i Sverige – Stockholm

Framtiden är här - bevare oss väl! ”Vuxenakuten i Solna stänger 1 maj.” Karolinska sjukhuset i Solna stängde sin akutmottagning och patienterna styrdes om till närliggande sjukhus, framför allt Danderyd, Capio St Göran och SÖS. Mitt Facebookflöde fylldes av kommentarer från kolleger som undrade varför deras redan belastade akutmottagningar plötsligt svämmade över av patienter, medan Karolinskas nyöppnade ”intensivakut” knappt hade några besökande alls. Kraven på att upphäva beslutet och återgå till den gamla ordningen haglade. Varifrån kom det här absurda beslutet? Allt verkade gå att skylla på Nya Karolinska Sjukhusets, NKS. Med det vi ser nu i Stockholm är genomförandet av planen för Framtidens hälso- och sjukvård. Den togs fram 2011 och nu är framtiden här. Välkomna! Planen går ut på att flytta ut så mycket vård som möjligt från akutsjukhusen. Akademiska Specialistcentrum för till exempel diabetes, neurologi och reumatologi ska hantera öppenvården för patienter med kronisk sju

Akutläkare i Sverige – Kiruna

Bild
Kiruna. Sveriges nordligaste stad, med fjällterräng, stora avstånd inom upptagningsområdet och extrema väderförhållanden. Det är i nu början av juni och det snöar i Katterjåkk.. Jag flyttade hit 2011 för att göra min AT. Inte vet jag om det var så noga övervägt var jag skulle hamna men jag hade i varje fall bestämt mig för att inte stanna kvar i Stockholm och vikariera innan AT. Under grundutbildningen på KI ville jag bli anestesiolog, akutläkare eller barnläkare. Jag valde bara kurser som hade något AKUT i namnet under de frivilliga perioderna och blev orimligt sur när jag genom lottning istället fick plats på ASIH-kursen (som var väldigt bra och lärorik!). Inför varje kursstart antecknade jag intresserat under de första föreläsningarna som alltid tog upp det mest akuta inom varje område men så fort föreläsningarna passerade över till mottagning/ uppföljning/ poliklinisk utredning somnade jag trots flera kaffe-choco i automaterna och cyklade istället hem för att sova bekvämt. Under

Akutsjuksköterskan och samtiden

Det var tidigt jag bestämde mig. Anestesi skulle jag satsa på. Arbeta ett till två år på akuten, fylla på kunskapsbanken, och sedan segla vidare mot de grönkläddas värld. En patient och en narkosapparat i taget. Vinden började så småningom styra mig i en helt annan riktning, och narkosvärldens lockelse suddades alltmer ut. Akutsjukvården däremot, fick allt tydligare konturer och intresserade mig mer och mer för var dag som gick. Det otroligt enkla, det otroligt komplexa. Jag var nyss hemkommen från USA, där jag jobbat några år, full av idéer för hur jag skulle så förändring i svensk sjukvård. En uppförsbacke jag tog mig an med en viss naivitet, driven av en obotlig optimism och tro på kraften i förändringar. Kraften i stolthet. Jag hade ju sett den, levt den, känt den. Om jag kunde så ett frö, kunde jag kanske få se den växa. Kombinera svensk mellanmjölk med amerikansk framåtanda och totalvägran att be om ursäkt. Yrkesstoltheten, och allt positivt som definierade konturer för med s

Akutläkare är inte "superläkare"

Nicholas Aujalay berättar nedan om förbättringar på akutkliniken i Eskilstuna och inspireras av Judith Tintinalli, professor och specialist i akutsjukvård på North Carolinas universitet i USA. Hur arbetar ni på era kliniker för att driva utvecklingen mot ett akutläkarbaserat system vad gäller mandat för inläggningar, ansvar för inskrivning och en hållbar arbetsmiljö? Skriv gärna i kommentarsfältet! Akutsjukvården har kommit långt de senaste 18 åren men fortfarande är vi undantaget från regeln, och normen är en fortsatt attityd om att vem som helst kan verka i akuta situationer. Judith Tintinalli utryckte det bra - "Målet med akutsjukvården är att rätt patient ska få rätt behandling av rätt läkare vid rätt tidpunkt. Behandling när du behöver den och där du behöver den” Det är en nog så viktig poäng. Akutläkare runt om i Sverige har förbättrat akutsjukvården och många bra element finns nu på plats. Dock saknar jag en komponent - vikten av att övriga kliniker också tar sitt a

SWESEMs Nätverksmöte i Uppsala 10 april

Bild
Idag kändes solstrålarna varma trots minusgrader utanför när de sken genom bilrutan på väg upp till Uppsala. Kanske var det dagens agenda som gjorde att strålarna kändes varma trots den kalla tidiga morgonen. Möten är så mycket mer och handlar om så mycket mer än bara punkterna på programmet, även om de också är nog så viktiga. Att nätverka och träffa andra likasinnade är, som en mötesdeltagare idag poängterade, ett lufthål i vardagen. Man kommer hem med nya krafter efter en inspirerande dag. Dagens agenda var arbetsmiljö, SWEETs funktion och roll i det nationella samverkansarbetet, Nationella Program Området från SKL, akutsjukvård på grundutbildningen etc. Alla träffades för att diskutera problem och dela med sig av goda idéer och lösningar. Förmiddagen ägnades åt informativa punkter bl.a. arbetsmiljö. SWESEM har kommit fram med en arbetsmiljöpolicy , som du kan hitta på SWESEMs hemsida under ”Utbildning” – ”SWESEM rekommenderar”. Det kan vara värt att ägna en stund att läsa igeno

Sverige - akutsjukvård i nästan 20 år

Läs Lisa Kurlands artikel " Sverige - akutsjukvård i nästan 20 år " från Finska Läkaresällskapet. Andra artiklar från Finska Läkaresällskapet angående akutsjukvård finner ni här ! Lisa Kurland, professor i Akutsjukvård

Akutsjukvårdens pionjärer - SWESEMs historia

Akutsjukvård firar 10 år som specialitet i Sverige. 2008 fick vi våra första specialister i akutsjukvård. Men utvecklingen började redan i slutet av 90-talet. I en serie blogginlägg berättar de sin - och vår - historia. Först ut är Kerstin Skog Tigerström, akutläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping.   Berätta om när du första gången hörde talas om akutläkare i ett svenskt sammanhang Under hösten 1998 av min chef på kirurgkliniken SÖS som tyckte att det var en bra idé och vid ett symposium om Akutmottagningsläkare under Svenska Läkarsällskapets Riksstämma nov-98.    Var kom idén ifrån?  Landstingspolitikerna i Stockholm såg sig nödgade att se över det akuta omhändertagandet av patienter då man ett par år tidigare lagt ner flera akutsjukhus i länet. Efter en omfattande utredning 1998 föreslogs en successiv utveckling mot en modell med akutläkare likt den redan etablerade specialiteten Emergency medicine i de anglosaxiska länderna.   Med fast anställda läkare med sp

Akutläkare i Sverige – Linköping

T angerad av E4:an i norr, uppdelad av södra stambanan ligger Linköping vid kanten av sjön Roxen på östgötaslätten. Har du inte varit i Linköping tidigare har du sannolikt åkt igenom staden. Det är inte heller så konstigt om du aldrig hälsat på här, då staden inte gör anspråk på så många nationella sevärdheter. Man är ganska bra på att spela hockey, vårt kvinnliga fotbollslag överglänser det manliga med hästlängder och vi har ett väldigt bra flygvapenmuseum. Kanske har du hört talas om Bergs slussar längs med Göta kanal som ligger ett stenkast bort. När du kommer från slussarna har du en fantastisk utsikt över staden, du ser Domkyrkans spetsiga topp, Arlas vågiga mejeri och siluetten av den där stora betongbyggnaden med helikopterplatta på taket, Universitetssjukhuset, eller bara “US” i folkmun. Som bekant är US ett av Sveriges sju universitetssjukhus med samtliga specialiteter utom transplantationsverksamhet tillgängliga mer eller mindre dygnet runt. År 2005 togs första spadtaget fö

Specialisttentamina i Kiruna

Vi kliver av planet i -17 graders kyla, det är snö överallt. Jag och Philipp Martin, båda från SUS, är här i egenskap av certifierade examinatorer för specialisttentamen i Akutsjukvård. Fem modiga ST-läkare i Kiruna har anmält sig till deltentamen I, II och III. Några har redan examinerats tidigare, både i Kiruna och på pre-course till SWEETs17. När vi kommer till sjukhuset på söndagen förberedde vi inför deltentamina och bekantade oss med lokalerna. SWESEM har en checklista med vad som behövs för att köra de olika deltentamina och vi bockade av en punkt i taget. Senare på kvällen, mitt under genomgången öppnas dörren av några av ST-läkarna som har kommit till jobbet för att plugga tillsammans till morgondagens examinationer. Vi hinner att prata lite och lägga upp programmet inför morgondagen. ST-läkarna stannar och pluggar vidare medan vi pulsar hem till hotellet i snön. På examinationsdagarna hinner vi att tentera fem personer i sammanlagt 27 moment. Stämningen är god, det är högt

There and not yet back again - a Swedish ED doctor’s tale

Fyra månader på New Zealand. Jag har inte ångrat mig en enda dag. New Zealand - kristallklara åar att fiska öring i, höga berg där man kan vandra och åka skidor. Aktiva vulkaner, heta källor och stora sjöar. Stora, oftast ganska gamla, fyrhjulsdrivna bilar som bara är för roliga att köra. Taupo, min stad, ligger i mitten av norra ön. Östkusten är ungefär två timmar härifrån med sandstränder, surfing (nåväl, inte riktig vad jag klarar av, men familjen är bättre på det), vingårdar och fiske. Västkusten är tre timmar härifrån med mer sten, vildare, inte så mycket turism. S kolan för barnen är annorlunda, men de trivs. De gör långa utflykter ut till bushen och får sedan sitta helt själva i mörkret, mitt i natten, för att lära sig att inte få panik om man skulle råka ut för det på riktigt. “Här behandlas man inte som ett barn”, säger min 16-åring. Man kan köpa öl och vin i vanliga affärer. Människorna är vänliga och när de frågar “How do you do!”, förväntar de sig faktiskt ett svar. D

Akutsjukvårdskurs på Läkarprogrammet i Uppsala

Akutsjukvård är representerat i två kurser på läkarprogrammet i Uppsala, den första i termin 5 och den andra i termin 11. Kurserna är anpassade efter terminsnivå och i båda ingår verksamhetsförlagd utbildning i form av jourpass med handledare. Termin 5 är den första kliniska terminen för studenterna vid Uppsala Universitet. Innan dess har studenterna endast övat enstaka kliniska färdigheter inom primärvården eller deltagit i simulatorträning på KTC. VFU placeringarna under termin 5 innefattar internmedicinska avdelningar och akutmottagning för akutsjukvårdsdelen. Syftet med placeringarna är att studenterna ska fördjupa sig i yrkesrollen som läkare och lära sig applicera sina pre-kliniska kunskaper i praktiken. Under veckorna inom internmedicin är en vecka seminarievecka där studenterna genom fallbaserad undervisning får lära sig om olika symptom samt att tänka differentialdiagnostiskt. Resterande tid är ämnad för klinisk placering och studenterna går med en av de jourhavande läkarna