Inlägg

Visar inlägg från april, 2012

Hur många timmar på akuten är lagom?

Bild
För några år sedan gjorde plötsligt fyra-timmars-regeln entré på akuten. Den kom som från ingenstans, men jag har förstått att ursprunget var Storbritannien. - Inga patienter ska tillbringa mer än fyra timmar på akuten! hette det. Folk trodde inte att det var sant och många tolkade det som att ingen ska vänta mer än fyra timmar på läkare, vilket bara det tedde sig orealistiskt. Styrmålen för akuten sattes upp så att klinikens ersättning försämrades om inte 80-90% av patienterna var utskrivna inom fyra timmar från att de kom dit. Läkare och sköterskor blev förstås upprörda. Målet med akutsjukvården är att behandla patienterna, inte att få dem från akuten. De sjukaste går först, de andra får vänta. Jag tycker att fyra-timmars-mål är både realistiskt och viktigt. Det finns gott om forskning som visar att långa väntetider, även för lindrigare sjuka, ökar handläggningstiderna för alla patienter, även de svårt sjuka. Jag tror att alla som någonsin arbetat på en akutmottagning vet att arbe