Inlägg

Visar inlägg från juli, 2013

Standard of care

I över ett halvt år har jag nu varit styrelseledamot i Swesem. Därmed har jag i högre grad konfroterats med svensk vårdkultur jämfört med då jag bodde i USA. I höstas var jag, Lisa Kurland och Anders Eriksson hos Socialstyrelsen för att diskutera den framtida målbeskrivningen för den blivande basspecialiteten Akutsjukvård. Som en del av er minns hade Socialstyrelsen alldeles på eget bevåg(?) formulerat om vår specialitet till en vuxenspecialitet, där barnakutsjukvård ej ingick. Vi lade fram våra argument i frågan och undrade samtidigt var denna skrivning/åsikt baserades på? Härvid fick vi inget svar annat än att det naturligtvis är vi som definierar vår egen specialitet. Pia Malmquist bidrog med att starta Svensk Barnakutläkarförening som såg som självklart att akutläkarspecialiteten innefattar patienter i alla åldrar. Eller rättare sagt, akutläkaren skall kunna handha alla typer av akuta fall oavsett ålder. Socialstyrelsen beslutade att senarelägga datumet för basspecialitet. I s