Inlägg

Visar inlägg från december, 2017

PedCC-kurs i Linköping

Akutläkare är specialister i akut omhändertagande i alla åldrar. Det står i målbeskrivningen och vi brukar betona de där olika åldrarna i olika sammanhang, men jag tror få av oss känner oss som experter när vi står inför ett kritiskt sjukt barn. Vi har för liten erfarenhet av barn och inte heller den teoretiska grundkunskapen om barnakutsjukvård. Och om vi har otillräcklig utbildning under ST, blir det ju inte bättre av att det är svårt att upprätthålla och utveckla kunskaperna som färdig specialist. Därför föddes tanken om en avancerad kurs i barnakutsjukvård. Tanken var att några utländska specialister skulle medverka och därför fick kursen namnet - Pediatric Critical Care course. Det var också en möjlighet för SWESEM att stärka samarbetet med vår lillasyster, den nybildade föreningen SWEPEM - Swedish Society for Pediatric Emergency Medicine. Föreningen är till för läkare intresserade av barnakutsjukvård. Det är i nuläget en delförening till Barnläkarföreningen, men akutläkare är för

Rapport från en SPUR-granskning i Malmö

Bild
SPUR Akutkliniken Skånes Universitetssjukhus (SUS) Malmö 2017 Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet (SPUR) är en läkarledd inspektionsverksamhet där kvaliteten på vårdgivarnas AT- och ST-utbildningar granskas. Inspektionerna administreras av Läkarnas Institut för Professionell Utveckling i Sjukvården (LIPUS AB). 2016 beställdes en extern SPUR-granskning av dåvarande verksamhetsområdeschef Maria Ohlson Anderson via LIPUS och den 4 maj i år var det dags för inspektion! Dåvarande ST-studierektor Torgny Wessman upprättade ett schema för dagen. Inspektörerna erbjöds en rundvandring i akutens lokaler samt ST-läkarnas arbetsstationer. Specialister och ST-läkare intervjuades i separata grupper. Den 5 maj fick SUS akutklinikernas sektionschefer & studierektorer en preliminär muntlig återkoppling. Några ST-läkare från Malmö utnyttjade möjligheten att närvara. Den skriftliga sammanfattande bedömningen togs emot i slutet av juni. En deta

Akutläkare i Sverige – Piteå

Piteå Älvdals Sjukhus ligger på kusten i södra randen av Norrbottens region. Här bedrivs full internmedicinsk verksamhet, med 4 medicinavdelningar, medicinmottagning samt HIA och IVA-platser. PCI:er transporteras till Sunderbyn, 6 mil bort. Det finns även elektiv ortopedi och dagkirurgi., samt öppenvårdsmottagning inom dessa specialiteter. Ibland finns kompetens inom ÖNH, ögon och barn på plats och dagtid hittar man gynekologer på sin mottagning. I Piteå stad finns 3 offentliga och en privat vårdcentral och tre stycken vårdcentraler i glesbygd. Det finns ca 40 000 invånare i vårt upptagningsområde. 2008 centraliserades den kirurgiska verksamheten till Sunderbyn och i samband med det omformades akutens jourlinjer till en samjour. Utifrån detta föddes akutläkarverksamheten som ett eldsjälsprojekt någon gång kring 2010. Sakta men säkert växte detta och sommaren 2014 när jag klev på min tjänst i Piteå hade akutläkarna verksamhet 6 veckor i stöten, med 6 veckors mellanrum och det var en m