Inlägg

Visar inlägg från mars, 2012

Skandinavisk Akuttmedisin 2012 dag 1

I bakgrunden dundrar flygplanen regelbundet i start och landning medan Skandinavisk Akuttmedisin 2012 har sin första kongressdag På det närliggande Clarion Hotell. Förmiddagen fokuserade på lärdomarna från den 22/7 och tre viktiga områden återkom hela tiden: 1. Samordning mellan myndigheter, både på skadeplats mellan Räddningstjänst, Polis och Sjukvård men också på nationell nivå mellan departement, försvarsmakt, frivilligorganisationer m.m. måste bli bättre genom bättre lagstiftning och satsningar på att riva barriärer och bygga broar (en omskrivning för att man måste låta det kosta pengar...). På skadeplats är det centralt att alla måste ha samma triagesystem så att alla har samma prioritetstänkande kring de inblandade. 2. Styrning och ledning av en stor händelse måste bli bättre och för att detta skall ske måste punkt ett vara uppfylld och väl inarbetad. Det måste finnas ett väl utarbetat system för olika omständigheter och man skall sträva mot att ha redundans i sina system så at

Akutläkaren som idé – ett diskussionsunderlag

Den övervägande delen av debatter, diskussioner och utbildningsverksamheter inom akutsjukvården fokuserar på hanteringen av svårt sjuka, instabila patienter med en given medicinsk diagnos. Akutläkare ses av andra, och ofta av sig själva, som en blåljusspecialitet. I den dagliga verksamheten på akutmottagningen ser vi däremot framförallt en oselekterad population av stabila, ofta multisjuka, patienter med symtom som ibland kan vara svåra att förklara medicinskt. Min åsikt är att vår profession borde framförallt se sig som specialister på att diagnosticera och fatta beslut på basen av begränsad mängd information och med klinska bedömningar som främsta hjälpmedel. Vi måste i lika hög grad som vi är specialister på att känna igen det sjuka lära oss att känna igen det friska. Jag anser att det finns ett glapp mellan å ena sidan en föreställning om en glamorös och dramatisk tillvaro och å andra sidan den mer vardagliga men inte mindre viktiga verkligheten. Det är OK att drömma - men

SWESEM börjar blogga

Bild
En sökning på "kaos på akuten" på Google genererar tusentals träffar. Och även om det av och till skrivs artiklar om att det just då råder fullständigt kaos på akuten, finns en bred acceptans för att grundtillståndet på akuten är någon form av oordning. Vi i SWESEM, Svensk förening för Akutsjukvård, tror inte att det behöver vara så. I stället tror vi att det går att uppnå en fungerande grundstruktur som gör akutsjukvården säker och effektiv till vardags, och med en beredskap för att hantera det kaos som kan uppstå vid extrema situationer. Att arbetet och utvecklingen på akuten leds av akutläkare, det vill säga specialister i akutsjukvård, tror vi är en förutsättning för den strukturen. Men det måste till mer än så. Vi behöver en fungerande vårdkejda från SOS-alarm ända in på sjukhuset, för alla typer av patienter. Det ställer höga krav på ledarskap och organisation, på hög medicinsk kompetens och, inte att förglömma, gott samarbete mellan alla inblandade. Vi läkare, sju

Börjar alfabetet med B?

I november var jag på kongressen Emergency Medicine for the developing world i Kapstaden i Sydafrika. Som förkurs gavs Airway management for the emergency physician. Det var John Roos, anestesiolog och chef för anestesin på Jooste Hospital som var ansvarig för kursen och den var egentligen framtagen för ambulansförare. Den höga traumafrekvensen i Kapstaden medför att ambulansförare ofta intuberar. Tyvärr har de för det mesta bara midazolam och morfin till sitt förfogande och ingen larynxmask eller annat att ta till om intubationen inte fungerar. - Om man har gjort sex nödtrakeotomier som ambulansförare är det för många. Då gör man antagligen något fel, menade dr Roos. Hans lösning på problemet var den här kursen, som syftade till att öka kompetensen i luftvägshantering. I samband med kongressen gav de kursen för akutläkare. - Akutläkare måste kunna hantera luftvägen, hävdade dr Roos. - I England backar akutläkarna och låter anestesiologerna komma ned och intubera. Men hur kan man hant