Inlägg

Visar inlägg från 2017

PedCC-kurs i Linköping

Akutläkare är specialister i akut omhändertagande i alla åldrar. Det står i målbeskrivningen och vi brukar betona de där olika åldrarna i olika sammanhang, men jag tror få av oss känner oss som experter när vi står inför ett kritiskt sjukt barn. Vi har för liten erfarenhet av barn och inte heller den teoretiska grundkunskapen om barnakutsjukvård. Och om vi har otillräcklig utbildning under ST, blir det ju inte bättre av att det är svårt att upprätthålla och utveckla kunskaperna som färdig specialist. Därför föddes tanken om en avancerad kurs i barnakutsjukvård. Tanken var att några utländska specialister skulle medverka och därför fick kursen namnet - Pediatric Critical Care course. Det var också en möjlighet för SWESEM att stärka samarbetet med vår lillasyster, den nybildade föreningen SWEPEM - Swedish Society for Pediatric Emergency Medicine. Föreningen är till för läkare intresserade av barnakutsjukvård. Det är i nuläget en delförening till Barnläkarföreningen, men akutläkare är för

Rapport från en SPUR-granskning i Malmö

Bild
SPUR Akutkliniken Skånes Universitetssjukhus (SUS) Malmö 2017 Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet (SPUR) är en läkarledd inspektionsverksamhet där kvaliteten på vårdgivarnas AT- och ST-utbildningar granskas. Inspektionerna administreras av Läkarnas Institut för Professionell Utveckling i Sjukvården (LIPUS AB). 2016 beställdes en extern SPUR-granskning av dåvarande verksamhetsområdeschef Maria Ohlson Anderson via LIPUS och den 4 maj i år var det dags för inspektion! Dåvarande ST-studierektor Torgny Wessman upprättade ett schema för dagen. Inspektörerna erbjöds en rundvandring i akutens lokaler samt ST-läkarnas arbetsstationer. Specialister och ST-läkare intervjuades i separata grupper. Den 5 maj fick SUS akutklinikernas sektionschefer & studierektorer en preliminär muntlig återkoppling. Några ST-läkare från Malmö utnyttjade möjligheten att närvara. Den skriftliga sammanfattande bedömningen togs emot i slutet av juni. En deta

Akutläkare i Sverige – Piteå

Piteå Älvdals Sjukhus ligger på kusten i södra randen av Norrbottens region. Här bedrivs full internmedicinsk verksamhet, med 4 medicinavdelningar, medicinmottagning samt HIA och IVA-platser. PCI:er transporteras till Sunderbyn, 6 mil bort. Det finns även elektiv ortopedi och dagkirurgi., samt öppenvårdsmottagning inom dessa specialiteter. Ibland finns kompetens inom ÖNH, ögon och barn på plats och dagtid hittar man gynekologer på sin mottagning. I Piteå stad finns 3 offentliga och en privat vårdcentral och tre stycken vårdcentraler i glesbygd. Det finns ca 40 000 invånare i vårt upptagningsområde. 2008 centraliserades den kirurgiska verksamheten till Sunderbyn och i samband med det omformades akutens jourlinjer till en samjour. Utifrån detta föddes akutläkarverksamheten som ett eldsjälsprojekt någon gång kring 2010. Sakta men säkert växte detta och sommaren 2014 när jag klev på min tjänst i Piteå hade akutläkarna verksamhet 6 veckor i stöten, med 6 veckors mellanrum och det var en m

Best Evidence in Emergency Medicine

B.E.E.M Eller - konsten att hålla sig uppdaterad, även när informationen är daterad. Hur gör ni för att förhålla er till den senaste forskningen? Journal clubs? Följa stora akutläkarbloggar? Lyssna på podcasts? Twitter? Söker ni på pubmed flera gånger i veckan? Jag har prövat samtliga sätt men får inte till en bestående rutin. Dessutom har jag en prenumerationstjänst på artiklar som jag ständigt påminns om men lägger i en digital mapp ”för att läsa senare”. Om jag lyssnar på podcasts är jag ofta ute och rör mig och tänker ”oh bra! Detta måste jag anteckna när jag kommer hem!” vilket aldrig sker. Så när BEEM (Best Evidence in Emergency Medicine) tog kontakt med SWESEM för att komma till Sverige och hålla en kurs blev jag genast taggad! NU skulle jag ÄNTLIGEN lära mig! Gänget bakom BEEM är både kliniska och akademiska akutläkare, framförallt från Kanada. De väljer ut aktuella artiklar inom akutsjukvårdsforskningen och låter sitt globala nätverk av akutläkare granska studierna samt

Akutläkare i Sverige – Ystad

Bild
Halleow från Ystad! Kom, vi tar en promenad genom vår akutmottagning, så du kan lära känna oss: Så här långt söderut i Sverige får vi förstås lägga en del tid på sydliga aktiviteter som att plocka kokosnötter och smörja in oss i SPF 50+, men som tur är har vi ändå tid över för att bedriva akutsjukvård. Och det gör vi på en mysig och kompakt akutmottagning med innovativa och smarta förvaringslösningar. Vi tar emot ca 31000 patienter per år. Det är ca 80-100 om dagen, utom på sommaren. På sommaren har vi nämligen våra kära turister som badar i farliga strömmar, äter för mycket Wallanderbakelser, blir renoveringssugna och slår lös på sina sommarboende med farliga verktyg eller halkar på nyoljade teakdäcket med pannan före i storsegelsvinschen. Så då har vi upp till 130 besök vissa dagar och många utmärkta tillfällen att öva sin tyska, engelska eller stockholmska. Vårt helårsklientel bjuder däremot på ett urval av härliga skånska dialekter samt polska (från färjan), vilka inte bör förv

Rapport från ett NordFEM-möte

NordFem - nordiska feminister? Nej, inte riktigt. NordFem är namnet på akutläkarföreningen för de nordiska länderna. Medlemmar i NordFEM är således Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Möten hålls varje år i samband med EuSEM-konferensen. I år hölls mötet på EuSEM 2017 i Athen den 26 september. För första gången sedan samarbetet startade, har nu samtliga nordiska länder erkänt akutsjukvård som specialitet! Island firar dessutom  25 år med akutsjukvårdsspecialiteten. Vid uppdateringen från de olika länderna rapporteras följande; Sverige - 160 specialister med tilläggsspecialitet och 33 specialister med basspecialitet. 64 sjukhus utbildar akutläkare. Finland - 10 specialister och 140 ST-läkare. Island - 25 år med akutsjukvård som specialitet. Man har satt ihop ett program som nu möjliggör att hela specialistutbildningen kan göras på Island (till skillnad från tidigare då man har haft placeringar i USA/nordiska länder). Danmark - 100 läkare som arbetar under akutläkarspecialis

Akutläkare i Sverige – Varberg

På akutmottagningen i Varberg finns cirka 30 läkare anställda, av dem 6 st specialister och 18 st ST-läkare i akutsjukvård. Akutläkarna arbetar parallellt med sjukhusets övriga jourlinjer, delar av dygnet. Akutläkarna i Varberg tar också hand om barn-, ögon- och öronpatienter då den slutenvården och jourverksamheten är förlagd i Halmstad. AT-utbildningen i Varberg har, efter ett intensivt arbete, gjorts akutsjukvårdsinriktad och AT-läkarna gör sina första respektive sista månader på sjukhuset under sin AT. Nedan kan man läsa Nanna Rosén blogga från akuten i Varberg: Jag arbetar som blivande akutläkare i Varberg. Jag är någonstans i mitten av min ST, och jobbar tillfälligt halvtid. Jag ska säga redan från början att jag är en ganska naiv person. Det finns många anledningar till att trivas med jobbet som akutläkare. På samma sätt finns det flera anledningar till att det ofta blir stressigt och tungt. Men helt klart är att Varbergs AT-upplägg är en guldkant i vardagslivet. AT-läkarn

Katrin Hruska: Spännande kurser för akutläkare!

Vi står inne på akutrummet. Det är fullt av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som alla gör sitt bästa för att hjälpa patienten. Överläkaren från en annan specialitet säger högt och tydligt: ”Jag måste gå nu, men jag ringer ned konsulten. Det behöver finnas en specialist här.” Att jag är specialist i akutsjukvård och försöker leda hela akutteamet verkar inte ha gått fram. Visst svider det lite, men jag förstår att det tar tid att etablera en ny specialitet och att utveckla vår specialistroll på akutmottagningen. Det som oroar mig är att så mycket kraft går åt till att utbilda ST-läkare att man inte mäktar med att investera i de specialister man utbildat. Ofta upplevs en så markant förbättring bara av att få egna ST-läkare med några års erfarenhet på akuten, att man inte ens ser behov av att ta nästa steg. I förlängningen riskerar det att befästa akutläkarens roll som alla andra klinikers underläkare, i stället för en specialistkollega. Därför har vi i SWESEM engagerat

Professor i akutsjukvård - Lisa Kurland!

Våren har redan övergått till sommar och det är snart sex månader sedan jag installerades som professor vid Örebro universitet. Det var en stor dag; för mig personligen men framförallt för akutsjukvård. Att de högsta akademiska tjänsterna börjar inrättas markerar att vår specialitet mognat. Det är också passande att det är Örebro universitet, ett ungt och dynamiskt universitet, som valt att satsa på en professur i akutsjukvård. Lördagen den 4 februari; dagen började med populärvetenskapliga föreläsningar. Den berättelse jag ville förmedla var den resa som vi gjort inom specialiteten akutsjukvård. Jag började med en film, som Tomas Lee, en ung läkare på kliniken, hjälpte mig att sätta ihop. Filmen fångade känslan av det akuta omhändertagandet och började med ett larmsamtal och följde patientens väg in till akutmottagningen. Jag berättade om specialitetens resa; att akutsjukvård har uppstått ur ett patientbehov. Men för att akutsjukvård skulle få specialitetsstatus krävdes det att det

Samarbete över Sundet

Då bristen på randningsplatser i Region Skåne inom anestesi och intensivvård är stor, har ett samarbete med Region Sjaelland inletts och det finns numera ett etablerat utbyte mellan de båda regionerna. ST-läkare från Region Skåne gör anestesi- och intensivvårdsrandning i Danmark och ST-läkare från Danmark kommer till Skåne för att bli akutläkare enligt de svenska riktlinjerna (specialiteten finns ännu inte i Danmark). Här berättar Måns Forsberg, ST-läkare i Helsingborg, om sin randning i Danmark. Den 1 april 2016 startade jag på Köges anestesi- och intensivvårdsavdelning, där jag genomförde en 6-månaders randning. Kort sagt mycket bra randning. Lärorikt, bra och trevliga kollegor som gärna ville lära ut sina kunskaper. Samarbetet med Region Sjaelland kommer att fortgå. Region Skåne planerar redan att skicka fler kollegor till olika sjukhus i Danmark. Jag fick därför förfrågan om jag kunde dela med mig av de erfarenheter jag fick under min randning. Därav detta inlägg. Till vard

SWESEMs granskare för Säkert Trauma

Det var med en speciell känsla jag klev in på akutmottagningen i Lund. Sist jag var i Lund skulle jag gå Eric Dryvers kurs Akutsjukvård för blivande akutläkare . Nu har jag istället kommit hit som granskare för traumarevisionen. Att komma tillbaka för att granska ens egna instruktörer känns lite egendomligt. Arbetet som granskare börjar alltid med ett uppstartsmöte, där man i ett team gemensamt går igenom det mottagande sjukhusets självvärdering. Den sammantagna kompetensen i rummet är hög och tillsammans identifieras snart luckor och frågor att ta upp under det kommande platsbesöket. När jag anmälde mig som granskare för projektet ”Säkert trauma” undrade jag någonstans om jag verkligen var kvalificerad att representera SWESEM, men under uppstartsmötet och löpande genom processen, så förstod jag allt mer att jag satt inne med kunskaper som de andra saknade. Ingen i rummet hade kunskaper om såväl intra- som prehospital vård, ingen annan hade nog åkt med i en ambulans och ingen annan

Ordförande för SWESEM, Katrin Hruska, skriver i norska 'Indremedisineren'

Klicka här för att läsa Katrins artikel! Klicka här för att läsa artikel från ordföranden för Norsk Indremedisinsk förening!