Inlägg

Visar inlägg från 2014

Vetenskapligt arbete Sweets 2015

Vill du presentera en poster på SWEETs och vara med och tävla om priset för bästa vetenskapliga arbete? Skicka in ditt abstract och hoppas på att bli utvald! http://swesem.org/vetenskap_pa_nationella_motet.asp

Do the math

Inom kirurgin är det känt att ju mer man opererar desto bättre resultat får man. Numera arbetar man systematiskt med att samla olika typer av operationer till ett fåtal kirurger för att få bästa resultat. Förbi är den tid då alla kirurger opererade allt och det finns nu en rad subspecialiteter inom kirurgin. Exempelvis barnhjärtkirurgi centreras till Göteborg och Lund. Tittar man historiskt ingick även ortopedi och anestesi inom kirurgin men dessa har nu blivit egna specialiteter. För diagnosbaserad sjukvård som inte är akut synes detta vara en rimlig lösning. Man ser positiva effekter av en systemförändring. På liknande sätt kan man resonera inom akutsjukvården. Idag finns över 33 400 (år 2009) yrkesverksamma läkare i Sverige. De flesta gör AT och ST och ägnar en del av denna tid på en akutmottagning. Låt oss uppskatta att ca 3 års heltidsarbete av den enskildes karriär tillbringas på akutmottagningen (fördelat på AT och ST sammantaget). Alltså akutmottagningsarbete d

Ur askan i elden

Svensk akutsjukvård - var är vi? Vad har vi åstadkommit? Vart är vi på väg? På nittiotalet började diskussionen kring akutläkare inom Svensk Kirurgisk Förening . Några år senare bildades svensk förening för akutmedicin och senare SWESEM , som var oberoende av svensk internmedicin. För mig började det år 2000 då Södersjukhuset drog igång sitt akutläkarprojekt och KS också startade ett projekt i samma anda. Jag var nummer 7 på Södersjukhuset. Den gängse ordningen känner de flesta till, olika jourlinjer som bemannar akutmottagningen, vanligen oerfarna och även olegitimerade läkare utan utbildning i akutsjukvård. Att blanda sig i detta system var kontroversiellt - det blev med ens tydligt att trots sakliga argument för att förbättra både flöden och kvalitet var vi långt ifrån önskvärda. På Södersjukhuset kallades vi "akutläkare light" och liknande. Ortopeden brukade "dumpa" patienter på oss, gamla som fallit och ej hade misstänkt fraktur blev helt plötsligt "a

The Dinner

För ca 10 år sedan var jag på middag på en internationell konferens i akutsjukvård. Runt bordet satt jag plus 4 andra akutläkare från USA samt en dansk anestesiolog. Anestesiläkaren berättade om hur det fungerade i Danmark på det universitetssjukhus hon arbetade på: - At our facility in Denmark, the orthopedic surgeon is the trauma leader, as most trauma patients will need orthopedic treatment, she explained. - Interesting, the Americans responded, in the US, we have trauma surgeons at the bigger institutions, although most trauma at medium and small sized hospitals are run by emergency physicians and the surgical consults can be called in. But what if the patient requires a thoracotomy or a chest tube or similar, does the orthopedist take care of that? - No, of course not, then we call the thoracic surgeon, our Danish physician explained. - Well in the US emergency physicians are trained to do thoracotomy and other procedures, as the surgeons might not be readily av

Glesbygdsrandning

Bild
Du får in en patient som akutfall: Ung man, 21 år, varit medvetslös efter fall. Tidigare frisk, inga allergier, inga mediciner, ingen hereditet. Patienten har deltagit i hopptävling med skidor, haft hjälm men landat fel och slagits medvetslös. När personal kommit fram till patienten, cirka 30 sekunder efter fallet, är han fortfarande medvetslös och vaknar först till efter kraftigt stimuli. Under transport, 10 minuter, haft retrograd amnesi för dagen men när du träffar patienten har han endast amnesi för händelsen. Noggrann undersökning av kropp och skalle är utan anmärkning, neurologstatus är invändningsfritt. Patienten önskar gå hem. Närmaste sjukhus är 22mil bort. Vad gör du nu? I år fick jag möjlighet att under handledning vara en vecka på läkarmottagning på Hotell Fjället i Björkliden, Abisko. Efter diskussion med min studierektor gick detta att räkna in i min ST-utbildning som glesbygdsrandning. Björkliden ligger cirka en mil öster om Riksgränsen som i sig ligger precis v

Akuta tillstånd ska behandlas av specialister i akutsjukvård

Sveriges radio belyser idag i olika reportage bemanningssituationen på akutmottagningarna runt om i landet. Genom att begära ut scheman, har de kunnat konstatera att det på många ställen är upp till hälften av alla primärjourerna som saknar läkarlegitimation. Som akutläkare vet vi att det är svårt att ta hand om akut sjuka patienter. Det kräver omfattande både teoretiska studier och praktiska övningar för att kunna ansvara för de svårast sjuka. Dessutom behöver man behärska kommunikation och teamarbete för att livräddande behandling ska sättas in så snart som möjligt. Men en akutmottagning rymmer mer än patienterna på akutrummet. Där finns en blandning av mer eller mindre sjuka patienter där vår uppgift är att sortera och prioritera patienter så att inte riskerar att försämras på grund av för lång väntan. En del av svårigheten är att över huvud taget identifiera vilka patienter som riskerar att bli kritisk sjuka, men även för patienter med stabila tillstånd behövs erfarenhet och kun

Critical mass

SWEETS 2014 avklarades i dagarna, enligt mig en stor succe! Tack alla som gjorde detta möjligt, framför allt Katrin Hruska! Akutsjukvården i Sverige är på väg framåt. Den vetenskapliga debatten tog fart med en debatt mellan förespråkare och motståndare till trombolys vid stroke. Nu blev det ingen större debatt även om olika ståndpunkter intogs, men visst efterspel kan man skönja. En rad intressanta föreläsningar deltog jag på, som hur man bygger en framgångsrik akutläkarsatsning, tips and tricks om hur man undervisar, spännande glesbyggdstrauma etc. Filmen "The Evolution of Emergency Medicine" hade jag redan sett, men den talar sitt tydliga språk i detta sammanhang - Sverige börjar ta fart mot en utveckling som andra länder redan har påbörjat. Allt fler sjukhus i Sverige börjar på allvar diskutera akutmottagningens funktioner, uppdrag och roll. Det är uppenbart för de flesta att de senaste 40 åren har visat att nuvarande organisation inte fungerar. Många har probl

Akutläkare 2.0

Akutsjukvård för den enskilde patienten följer en enkel algoritm, ABCDE, med ibland vissa modifikationer. Vår speciliatet är unik i detta avseende, vi igångsätter behandling ofta innan diagnos. En patient som andas tungt kan vi ge vi syrgas innan vi kollar saturationsmätaren. Vi kan ge intravenös vätska innan vi kollar kreatinin och elektrolyter. Vi sätter ett par grova infarter innan vi vet hur mycket patienten blöder. Vi ger antibiotika innan vi vet vad för infektion patienten har. Vi ger Fragmin innan vi skickar patienten på en CT för att utesluta lungemboli. Vi reponerar en fraktur innan vi sett röntgenbilden. Vi gör allt detta ur ett säkerhetsperspektiv, efter att ha samlat på oss dessa erfarenheter som specialitet. Ett liknande proaktivt säkerhetstänkande finns i ATLS konceptet, som drillande lär ut att behandla patienten tidigt och inte vänta på allehanda labb och röntgensvar.  Att driva en hel akutmottagning i detta avseende blir mer komplext men följer ändå samma princip.

ICEM

Internationell konferens i Hong Kong i Juni, intresserad? Den som är ute i god tid får billigare avgift!!! http://www.icem2014.org/main.php?id=registration

En julsaga

Bild
Patrik Söderberg, akutläkare och till vardags överläkare på Prehospitalt Centrum i Stockholm, skickade denna alldeles sanna saga om en annorlunda julafton. 25 december 2013 Sitter i en bungalow på Grand Riviere, nordöstra hörnet av Trinidad. Sol och regn avlöser varandra, det är varmt, fuktigt och man vill helst inte röra sig så mycket. Utanför finns en liten terass och utanför den tar naturen vid. Klorofyll och massor av tropiska blommor som är helt osannolika. Kolibrier far runt och suger nektar  och andra fåglar ser till att det aldrig är tyst. En liten flod flyter stilla strax utanför där vi badade i sötvatten tidigare idag. Havet är 50 meter längre bort, och ganska vilt. Svårbadat, men passar bra för surfing. Vi är de enda gästerna på stället och kom hit igår från Tobago. 3 timmar på snabbfärja, och sedan drygt 3 timmar i köer och senare på slingriga, dåliga vägar i en äldre Mazda rattad av Darren, som noga undvek alla potholes.. Färden började i Castara, Tobago där vi häng

Akutsjukvård på en höft

Flera gånger har jag fått frågan om vi har "höftspår" i USA. Jag skall återkomma till svaret men tills vidare kan jag väl säga att jag inte stött på något sådant när jag arbetat i USA. Att välja ut patienter med misstänkt höftledsfraktur och skapa en vårdkedja för dessa har blivit populärt i Sverige. Jag sökte därför publicerat material kring detta men har inte hittat någonting övertygande. Det finns flera uppsatser likt denna masteruppsats av en sjuksköterska . I denna tittade man på om man med en handlingsplan kunde minska väntetiden och minska risken för komplikationer som trycksår, antal vårddagar och smärtnivå. Designen är retrospektiv med ett hårt selekterat material och inkluderade ca 30 patienter. Ett flertal patienter exkluderades då ortopeden var på operation och därmed fick patienterna ingen bedömning eller vidare behandling på akutmottagningen (!). Låt oss nu backa några steg. Vad är det egentligen som man studerar? Den normala gången var tydligen