Inlägg

Visar inlägg från 2019

Akutläkare i Sverige - Linköping

Bild
Forskar du? Hösten 2017 funderade jag en hel del kring vad mitt svar skulle vara på den frågan. Jag hade fått möjligheten att fortsätta på mitt examensarbete och driva det vidare som ett doktorandprojekt, men var inte riktigt säker på om jag skulle ta nästa steg. Var det inte dumt att börja på ett nytt projekt nu när jag äntligen började bli varm i kläderna som ST-läkare och emellanåt kunde känna antydan till kontroll under arbetspassen på akuten? Den sociala komplexiteten hade redan ökat exponentiellt utanför arbetet och var det här ytterligare ett “projekt” som skulle avleda uppmärksamheten från min utveckling som kliniker? Samtidigt är vetenskapliga artiklar grunden för det vi sysslar med på golvet varje dag. Det är rimligt att försöka bli bättre på att inhämta information och det blir man väl när man disputerar? Det var många tankar som cirkulerade och som vanligt när det är stora frågor som främst påverkar en själv, så fanns det inte någon annan som satt med facit. Efter lite öve

Akutläkare i Sverige - Ystad

Bild
Plötsligt luktar det inte bra. För ett ögonblick överväger jag om det är personen som sitter framför mig, som är källan till den obehagliga fermenterade gas-lukt, som når mina näsborrar. Jag raderar snabbt den möjligheten från min lista av diff-diagnoser. Personen framför mig är ju på anställningsintervju och skulle sannolikt ha hittat på en bra ursäkt för att gå undan och undvika att låta vårt samtal omslutas av en bedövande doftmassa hellre än att sitta kvar och låta den påverka min bedömning.  Det är en sådan dag där jag intervjuar flera efter varandra till jobb som underläkare på akuten i Ystad. Akutläkargruppen här i Ystad växer fortfarande och nu är vi 3 specialister i akutsjukvård, 3 övriga specialister, 8 ST läkare i år och två till 2020 och cirka 5 vikarierande underläkare, som alla väntar på att ha jobbat tillräckligt länge för att få AT och därför byts ut med cirka ett halvårs mellanrum. Vi har tagit över en del av akutens läkarbemanning från medicin och kirurgklin

Placering på akuten under AT - Södertälje

Bild
Från ångest till lärande Hösten 2017 flyttade Södertälje Akutmottagning in i nya lokaler. De nya lokalerna var byggda för ett linjelöst arbetssätt med en ”röd” disk för larmpatienter och patienter som av olika anledningar behöver ligga uppkopplade/övervakade. En ”grön” disk för patienter med åkommor som inte kräver ett omedelbart omhändertagande. Med detta försvann det traditionella kirurg/medicin-disk tänket och akutläkartänket fick ta plats. Som på många ställen utgör AT-läkarna en betydande del av akutens läkarbemanning. Före hösten 2017 gick AT-läkarna 6 månader på KOU (kirurgi/ortopedi/urologi) och 6 månader på Medicin. De var då omväxlande på avdelning och omväxlande på akuten som primärjour. Som primärjour hade de ofta larmsökare redan första veckan. Ofta gick de 1-3 veckor avdelning, 1-3 veckor akuten, och fick aldrig någon längre sammanhängande tid på akuten, vilket gjorde att vi som jobbade där hela tiden fick känslan av att de aldrig riktigt kom in i rutiner, och alltid var

Placering på akuten under AT - KS Huddinge

Bild
Mattias Jehlbo är ST-läkare i akutsjukvård och AT-studierektor inom akutsjukvård på Karolinska Sjukhuset, Huddinge: Akutblocket är det första blocket för samtliga AT-läkare på Karolinska Huddinge och Solna. Det börjar 12 stycken var 3:e månad dvs fyra intag per år.  Innan akutblocket har de nya AT-läkarna 3 veckors introduktion. De första 2 veckorna är främst föreläsningar samt praktisk scenarioträning och den sista veckan har man klinisk introduktion där man går "dubbelt" på akuten och akutvårdsavdelningarna. Under akutblocket är man placerad på Funktion Akut i Huddinge där man är både på akutmottagningen och akutvårdsavdelningarna MAVA, KAVA och AVA. Ungefär 8 av 12 veckor är man placerad på akutmottagningen dag och kvällspass. Man schemaläggs också 1-2 nattveckor (2 nätter per vecka) under sin akutplacering. När man har nattjour jobbar man alltid tillsammans med en legitimerad kollega. Samtliga AT-läkare får en personlig handledare under sitt akutblock. De som

Placering på akuten under AT - Södersjukhuset

Bild
Sedan mars 2019 har AT-läkarna på Södersjukhus (SÖS) i Stockholm en sammanhållen placering om 3 månader på akutmottagningen. Tidigare kom AT-läkarna till akuten enstaka veckor insprängt under placeringarna på medicin och kirurgi. Vare sig AT-läkarna eller akutkliniken var nöjda med det. Varje ny vecka AT-läkarna kom till akuten kändes det som de fick starta om från början. Nu har AT-läkarna istället en sammanhängande placering på 3 månader efter avslutade placeringar på medicin och kirurgi. De kan på så sätt dra nytta av alla kunskaper som de har lärt sig under de tidigare placeringar. Under den första veckan av Akutblocket får AT-läkarna en omfattande introduktion med olika delmoment: 1. Allmän information kring arbetet på akuten som schema, Take Care (Akutliggaren), läkemedelsordinationen, remissförfarande med mera. 2. Rundvandring på Akuten för att lära känna lokalerna. 3. Larmövningar med fokus på basalt initialt omhändertagande (A B C D E) och hur ett larmfall g

Placering på akuten under AT - Linköping

Bild
Enligt SYLFs AT-rankning erbjuder en fjärdedel av orterna akutsjukvårds­avsnitt och var femte AT-läkare genomför det. Omdömena landar generellt högt och man upplever sig som en viktig del av verksamheten och har ofta gott stöd av kollegorna. Det är första gången SYLF mäter dessa placeringar i sin AT-rankning.  Vi har kontaktat några sjukhus som har erbjudit rena placeringar på akutmottagningen till sina AT-läkare. Vi vill att de berättar hur de gör och vad de har för erfarenheter. Vi i SWESEM menar att vi bäst lär av varandra för att kunna skapa kvalitativa akutsjukvårdsplaceringar när BT skall införas.  Vi börjar med att Linköping/Motala får beskriva sitt upplägg.  Anna Berg är specialist i akutsjukvård och AT-studierektor för akutblocket på US i Linköping: Jag ska försöka redogöra lite för hur vi gör i Linköping och Motala som faller under samma organisation. Vi har helt enkelt kortat ner medicin- och kirurgblocken och tagit ca 6 veckor från var och en av dessa och

Gränssnitt mot slutenvården

Akutsjukvård har nu funnits som basspecialitet i 4 år och som tilläggsspecialitet i 11 år. Själv är jag ST läkare i akutsjukvård och tycker det är superspännande att vara med när akutsjukvården växer fram i Sverige och jag är övertygad om att akutläkare bidrar med en kompetens som gynnar våra patienter. Som specialist i akutsjukvård (akutläkare) vill jag vara riktigt duktig på att ta reda på om en patient lider av ett potentiellt livshotande tillstånd och i det fallet kunna initiera behandling och stabilisera patienten. Därefter lotsa patienten vidare i sjukvårdssystemet antingen till slutenvården/öppenvården eller skicka hem patienten med lugnande besked och råd. Personligen älskar jag arbetet på akuten där jag träffar och bedömer patienter med många olika symptom och krämpor. Jag blir skolad att tänka differentialdiagnostiskt och får tänka generalistiskt utan att initialt behöva ta hänsyn om patientens symptom beror på en kirurgisk eller medicinsk åkomma. Med tiden och med mer