Inlägg

Visar inlägg från 2019

Akutläkare i Sverige - Linköping

Akutläkare i Sverige - Ystad

Placering på akuten under AT - Södertälje

Placering på akuten under AT - Södersjukhuset

Placering på akuten under AT - Linköping

Gränssnitt mot slutenvården

FoU-enhet i Linköping