Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Utvalda

Gränssnitt gentemot öppenvård och primärvård

Arbetet med att placera akutläkare och dess kompetens i vårdsystemet fortsätter. Egentligen bör den organisatoriska frågan komma först - hur löser vi ut uppdrag och påföljande kompetens på en akutklinik? Akutläkare är en logisk slutprodukt för att kunna leverera avancerad akutsjukvård dygnet runt i hela landet.  Tidigare har SWESEM tagit fram både uppdragsbeskrivning samt gränssnittsdokument för akutsjukvård gentemot slutenvården. Vårt senaste tillskott är ett dokument med rekommendationer för uppföljning inom öppenvård. Till öppenvård räknar vi både primärvård och slutenvårdens mottagningsverksamhet.  Det viktigt att ansvarsfördelning är tydlig för alla inblandade parter. I vissa regioner tar vårdcentralerna bara emot patienter om uppföljning sker efter mer än 4 veckor. Om uppföljning behövs inom 4 veckor måste akutkliniken istället hänvisa patienterna till slutenvårdsklinikerna. Detta är bara ett exempel på hur uppföljning kan variera lokalt. Oavsett resurser måste det finnas tydliga

Senaste inläggen

SPUR i fokus

Dokument för Uppdrag och Gränssnitt

En sommar i ”Coronatältet”

Level Up!

COVID-19 gör mig orolig

Akutläkare i Sverige - Stockholm

Akutläkare i Sverige - Linköping

Akutläkare i Sverige - Ystad

Placering på akuten under AT - Södertälje

Placering på akuten under AT - Södersjukhuset