Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2019

Placering på akuten under AT - KS Huddinge

Bild
Mattias Jehlbo är ST-läkare i akutsjukvård och AT-studierektor inom akutsjukvård på Karolinska Sjukhuset, Huddinge: Akutblocket är det första blocket för samtliga AT-läkare på Karolinska Huddinge och Solna. Det börjar 12 stycken var 3:e månad dvs fyra intag per år.  Innan akutblocket har de nya AT-läkarna 3 veckors introduktion. De första 2 veckorna är främst föreläsningar samt praktisk scenarioträning och den sista veckan har man klinisk introduktion där man går "dubbelt" på akuten och akutvårdsavdelningarna. Under akutblocket är man placerad på Funktion Akut i Huddinge där man är både på akutmottagningen och akutvårdsavdelningarna MAVA, KAVA och AVA. Ungefär 8 av 12 veckor är man placerad på akutmottagningen dag och kvällspass. Man schemaläggs också 1-2 nattveckor (2 nätter per vecka) under sin akutplacering. När man har nattjour jobbar man alltid tillsammans med en legitimerad kollega. Samtliga AT-läkare får en personlig handledare under sitt akutblock. De som

Placering på akuten under AT - Södersjukhuset

Bild
Sedan mars 2019 har AT-läkarna på Södersjukhus (SÖS) i Stockholm en sammanhållen placering om 3 månader på akutmottagningen. Tidigare kom AT-läkarna till akuten enstaka veckor insprängt under placeringarna på medicin och kirurgi. Vare sig AT-läkarna eller akutkliniken var nöjda med det. Varje ny vecka AT-läkarna kom till akuten kändes det som de fick starta om från början. Nu har AT-läkarna istället en sammanhängande placering på 3 månader efter avslutade placeringar på medicin och kirurgi. De kan på så sätt dra nytta av alla kunskaper som de har lärt sig under de tidigare placeringar. Under den första veckan av Akutblocket får AT-läkarna en omfattande introduktion med olika delmoment: 1. Allmän information kring arbetet på akuten som schema, Take Care (Akutliggaren), läkemedelsordinationen, remissförfarande med mera. 2. Rundvandring på Akuten för att lära känna lokalerna. 3. Larmövningar med fokus på basalt initialt omhändertagande (A B C D E) och hur ett larmfall g

Placering på akuten under AT - Linköping

Bild
Enligt SYLFs AT-rankning erbjuder en fjärdedel av orterna akutsjukvårds­avsnitt och var femte AT-läkare genomför det. Omdömena landar generellt högt och man upplever sig som en viktig del av verksamheten och har ofta gott stöd av kollegorna. Det är första gången SYLF mäter dessa placeringar i sin AT-rankning.  Vi har kontaktat några sjukhus som har erbjudit rena placeringar på akutmottagningen till sina AT-läkare. Vi vill att de berättar hur de gör och vad de har för erfarenheter. Vi i SWESEM menar att vi bäst lär av varandra för att kunna skapa kvalitativa akutsjukvårdsplaceringar när BT skall införas.  Vi börjar med att Linköping/Motala får beskriva sitt upplägg.  Anna Berg är specialist i akutsjukvård och AT-studierektor för akutblocket på US i Linköping: Jag ska försöka redogöra lite för hur vi gör i Linköping och Motala som faller under samma organisation. Vi har helt enkelt kortat ner medicin- och kirurgblocken och tagit ca 6 veckor från var och en av dessa och

Gränssnitt mot slutenvården

Akutsjukvård har nu funnits som basspecialitet i 4 år och som tilläggsspecialitet i 11 år. Själv är jag ST läkare i akutsjukvård och tycker det är superspännande att vara med när akutsjukvården växer fram i Sverige och jag är övertygad om att akutläkare bidrar med en kompetens som gynnar våra patienter. Som specialist i akutsjukvård (akutläkare) vill jag vara riktigt duktig på att ta reda på om en patient lider av ett potentiellt livshotande tillstånd och i det fallet kunna initiera behandling och stabilisera patienten. Därefter lotsa patienten vidare i sjukvårdssystemet antingen till slutenvården/öppenvården eller skicka hem patienten med lugnande besked och råd. Personligen älskar jag arbetet på akuten där jag träffar och bedömer patienter med många olika symptom och krämpor. Jag blir skolad att tänka differentialdiagnostiskt och får tänka generalistiskt utan att initialt behöva ta hänsyn om patientens symptom beror på en kirurgisk eller medicinsk åkomma. Med tiden och med mer

FoU-enhet i Linköping

Bild
En förmiddag här för leden satt jag vid datorn på jobbet och präntade ner arbetsuppgifter som sjuksköterske- och läkarkollegor kan tänkas behöva göra under patientinkluderingen i en kommande studie, en kostnadskalkyl under vardande så att säga. Det knackade på dörren och in steg Joakim, akutklinikens forskningsingenjör, och bjöd på ett sånt där välkommet avbrott som verkligen behövs när man gör kostnadskalkyler. Hans ärende rörde egentligen hantering av ett studieläkemedel, men jag passade också på att fråga om han hade någon input till mig inför skrivandet av ett inlägg på SWESEMS blogg. Det omedelbara gensvaret var ett stort leende och ett: ”Ja, att vi är bäst!”. Jag blev väldigt glad av hans inpass, inte för att varken han eller jag alls är övertygade om att vi egentligen är bäst, men för att det ändå påvisar den stämning och framåtanda som finns kring akutklinikens forskningsverksamhet just nu. Flera läkare anställda på vår klinik har forskat under åren, men då specialiteten är u