Inlägg

Visar inlägg från 2016

Norrländska socialdemokraten följer blivande akutläkare i Kiruna

Bild
Hilda Hahne, ST-läkare i Kiruna, tillika sekreterare i SWESEM styrelse, följdes en dag på jobbet av en reporter från Norrländska socialdemokraten. Läs artikeln här!

Omstrukturering i Utbildningsutskottet

Bäste/a medlem! Det pågår en del inom akutsjukvård i Sverige och andra nordiska länder och vi håller just nu på att omstrukturera  SWESEMs utbildningsutskott. Vi efterlyser medlemmar som kan tänka sig ett framtida uppdrag inom utbildningsutskottet och som har idéer och tankar hur ut- och fort-bildningen kan förbättras och upprätthållas. En bred spridning bland såväl ST-läkare samt unga eller erfarna specialister eftersträvas, helst från olika håll i landet. Så om du har alltid har haft just den geniala idéen men inte visste vem du ska vända dig till, här har du chansen att lyfta din röst. Hör av dig till info@swesem.org och beskriv kort vem du är, hur långt du har kommit, var du jobbar samt vilka intresseområde du har. Jag ser fram emot att diskutera utbildningsfrågor med just dig, Vi hörs snart, Philipp Martin Sammankallande för utbildningsutskottet, SWESEM

Rapport från styrelsemöte i Göteborg

Styrelsens andra internat för året hölls i Göteborg, på Östra sjukhuset. Vice ordförande Tobias Carlson tillhandahöll möteslokal och rundvandring på den nyrenoverade akutmottagningen. Vi fick även träffa några av läkarna på det s.k. 'stream team' samt höra om det fina samarbetet med medicinavdelningarna angående direktinläggningar efter triagering. Huvudpunkterna som diskuterades vid internatet: Redovisning av uppdrag från de olika utskotten; FoU-utskottet presenterar bl.a. ett förslag till rekommendationer för vetenskapligt arbete under ST, Kommunikationsutskottet presenterar bl.a. publicerade och kommande artiklar och Utbildningsutskottet redovisar bl.a. färdigskriven specialistexamen samt planering för ny struktur i utskottet. Akutsjukvårdens uppdrag (till skillnad från akutsjukvård kompetensprofil) diskuteras, förslag på definition från Tobias Carlson. Fokusområden och uppdrag för de olika utskotten, framtidsplaner Utskottens utformning, nyrekrytering av medl

Sundhetsstyrelsen i Danmark bjuder in SWESEM

SWESEM fick en inbjudan att tala vid Sundhetsstyrelsens (Danish Health Authority) möte för arbetsgruppen för värdering av en akutsjukvårdsspecialitet. Närvarande på mötet var representant från Sundhetsstyrelsen, representanter från alla 5 regioner i DK, representanter från andra specialiteter samt ordförande för DASEM , Christian Skjærbæk. Diskussionerna liknande till stor del de som fördes i Sverige för 10-15 år sedan med mycket entusiasm, men också en hel del farhågor från de olika representanterna från andra specialiteter.  Man har redan beslutat sig för att om akutmedicin (som det heter i Danmark) skall bli en specialitet, skall det vara en basspecialitet och inte en tilläggsspecialitet. Mitt uppdrag var att berätta om den svenska målbeskrivningen från Socialstyrelsen, Cor Curriculum från SWESEM och Utbildningsplanen för Akutsjukvård från SWESEM. Jag berättade även en del om hur akutläkarspecialister jobbar i Lund och på andra håll i Sverige. Det var väldigt positiv stämning

ICEM 2016 - En intensiv vecka i Kapstaden.

The international  conference on emergency medicine 2016 gick av stapeln 18-21 april i fantastiska Kapstaden i Sydafrika. Det bästa med stora konferenser är ju ofta nätverkandet och är man på konferens med Katrin Hruska och Arin Malkomian så bjuds man på möjligheter till nätverkande som man (iaf inte jag) kunde ordnat på egen hand. Det officiella programmet var gott om föreläsningar som på pappret såg intressanta ut men som den erfarna konferensbesökaren vet så är det viktigaste inte ämnet utan talaren. De intressantaste och hetaste ämnena kan utan problem göras otroligt tråkiga av en dålig talare och vice versa. Jag försökte hitta en lagom mix av välkända FOAMare och gamla EM Rävar som Joe Lex  och Greg Henry men även föreläsningar med spännande titlar med, för mig, okända talare. Ibland blev det bra och ibland satt jag och Arin och twittrade oss igenom föreläsningen tills Arin drog med mig för att träffa någon häftig FOAMare som Katrin satt och fikade med. Det blev ganska mycket

A som i Airway

Det finns en tydlig ambition inom svensk akutsjukvård att inte likställa akutläkare med läkare på akutmottagning. Även om många av oss börjat vår karriär på så vis så är det framåt vi vill gå. Arbetsgivarna och administrationen vill gärna ha bemanning; kompetens och utfall är ofta sekundärt. Så trots att jag ville bli specialist i akutsjukvård fick jag anpassa mig och efterhand valde jag att utbilda mig utomlands. Många av mina kollegor har hoppat över till andra specialiteter där inte bara utbildning erbjöds men också där organisationen var redan på plats. Så de flesta av oss är stöpta efter omständigheter; ex intermedicinare med akutsjukvård som tillägg (då akutsjukvård initialt inte blev en basspecialitet). Med tillhörande AVA - man måste väl vara lite på avdelning? Kanske ser man inte barn regelbundet. Gyn? Nej glöm det. Psykiatri? Ingår det? Intubera och critical care? Nej i Sverige gäller inte det, bara internationellt. Att anpassa sig efter den lokala akutmottagningens patie

Sidotjänstgöring i Sydafrika - David förklarar förfarandet

Som del i min ST har jag möjlighet till 3 månaders utomlandstjänstgöring. Handledare kan förmedla kontakter men det praktiska får man ordna själv. I mitt fall träffade jag en läkare från ett mindre sjukhus i Kapstaden på SWEETs15 och blev inbjuden till hans akutmottagning. Här kommer lite korta tips samt hela mitt ansökningsförfarande. Tips för dig som är intresserad: Prata med någon som åkt, tipsen du får kommer sänka din stressnivå ofantligt mycket. Räkna med att det tar 9 månader med pappersarbetet. Läs igenom vilka papper som krävs till båda ansökningarna, på det viset slipper du flera resor till notarius publicus (advokat som blivit utnämnd av Länsstyrelsen, googla så hittar du närmaste). Skaffa kontaktpersoner på alla inblandade skolor/myndigheter/sjukhus (universitetet du utbildats på, Socialstyrelsen, ditt sjukhus där du gjort AT och ST), ange deras direktadress till EICS. Räkna efter hur många ”passfoton” du måste ha totalt, tror det är 7 (eller var det 9?) Intyg som i

Det växer så det knakar

Gott nytt år! Under året som varit har akutsjukvård fått förankring som egen specialitet med gällande regler. Intresset är enormt och flera sjukhus är nu intresserade av akutläkare. Själv har jag arbetat både med Eskilstuna och Örebro som nu också är på banan. Oundvikligen finns mycket att lära av dessa ställen. Under året har vi också haft nätverksmöte med studierektorer och chefer. Mina intryck är att vi växer för varje år som förening. Det börjar bli tydligt att vi lämnar lokala projektmentaliteten och börjar se gemensamma problem och utmaningar. Låt mig utan närmare ordning reflektera över en del intryck: Region Skåne har en bra och långsiktig plan för utbildning och rekrytering. Inte minst inom anestesti och intensivvård som har varit ett problem för ST-läkare att få utbildning inom. Man har nu slutit avtal med danska sjukhus dit man skickar ST-läkare för utbildning. Jag tror vi måste vänja oss vid att hitta alternativa lösningar när den egna kliniken/sjukhuset inte klarar a

Ordföranden har ordet

Man får nog säga att 2015 var ett fantastiskt år för oss akutläkare. I och med att akutsjukvård blev en basspecialitet, är det som att vi kommit över en magisk tröskel och alltfler sjukhus tar steget att börja anställa akutläkare. Vi kommer att ha en bra arbetsmarknad framöver! Basspecialitet var ett viktigt steg, men ännu har vi långt kvar innan akutsjukvård är en etablerad specialitet. Där det är självklart att akutläkare styr akutens verksamhet och äger våra egna frågor. De traditionella jourlinjerna har fungerat som en buffert för det som inte fått plats i andra delar av verksamheten och fått lösa allehanda problem som spillt över. Det är så lätt att fastna i rollen som alla klinikers underläkare. De första åren är det roligt att kunna behärska allt större del av de akuta flödena, men hur ser överläkarrollen ut på akuten? Är det ett attraktivt jobb? Vi måste se till att det blir det. Under hösten hade jag förmånen att besöka akutläkarkolleger vid olika sjukhus i England. Där är

Det växer så det knakar

Gott nytt år! Under året som varit har akutsjukvård fått förankring som egen specialitet med gällande regler. Intresset är enormt och flera sjukhus är nu intresserade av akutläkare. Själv har jag arbetat både med Eskilstuna och Örebro som nu också är på banan. Oundvikligen finns mycket att lära av dessa ställen. Under året har vi också haft nätverksmöte med studierektorer och chefer. Mina intryck är att vi växer för varje år som förening. Det börjar bli tydligt att vi lämnar lokala projektmentaliteten och börjar se gemensamma problem och utmaningar. Låt mig utan närmare ordning reflektera över en del intryck: Region Skåne har en bra och långsiktig plan för utbildning och rekrytering. Inte minst på inom anestesti och intensivvård som har varit ett problem för ST-läkare att få utbildning inom. Man har nu slutit avtal med danska sjukhus dit man skickar ST-läkare för utbildning. Jag tror vi måste vänja oss vid att hitta alternativa lösningar när den egna kliniken/sjukhuset inte klara