Inlägg

Visar inlägg från maj, 2018

Akutsjuksköterskan och samtiden

Det var tidigt jag bestämde mig. Anestesi skulle jag satsa på. Arbeta ett till två år på akuten, fylla på kunskapsbanken, och sedan segla vidare mot de grönkläddas värld. En patient och en narkosapparat i taget. Vinden började så småningom styra mig i en helt annan riktning, och narkosvärldens lockelse suddades alltmer ut. Akutsjukvården däremot, fick allt tydligare konturer och intresserade mig mer och mer för var dag som gick. Det otroligt enkla, det otroligt komplexa. Jag var nyss hemkommen från USA, där jag jobbat några år, full av idéer för hur jag skulle så förändring i svensk sjukvård. En uppförsbacke jag tog mig an med en viss naivitet, driven av en obotlig optimism och tro på kraften i förändringar. Kraften i stolthet. Jag hade ju sett den, levt den, känt den. Om jag kunde så ett frö, kunde jag kanske få se den växa. Kombinera svensk mellanmjölk med amerikansk framåtanda och totalvägran att be om ursäkt. Yrkesstoltheten, och allt positivt som definierade konturer för med s

Akutläkare är inte "superläkare"

Nicholas Aujalay berättar nedan om förbättringar på akutkliniken i Eskilstuna och inspireras av Judith Tintinalli, professor och specialist i akutsjukvård på North Carolinas universitet i USA. Hur arbetar ni på era kliniker för att driva utvecklingen mot ett akutläkarbaserat system vad gäller mandat för inläggningar, ansvar för inskrivning och en hållbar arbetsmiljö? Skriv gärna i kommentarsfältet! Akutsjukvården har kommit långt de senaste 18 åren men fortfarande är vi undantaget från regeln, och normen är en fortsatt attityd om att vem som helst kan verka i akuta situationer. Judith Tintinalli utryckte det bra - "Målet med akutsjukvården är att rätt patient ska få rätt behandling av rätt läkare vid rätt tidpunkt. Behandling när du behöver den och där du behöver den” Det är en nog så viktig poäng. Akutläkare runt om i Sverige har förbättrat akutsjukvården och många bra element finns nu på plats. Dock saknar jag en komponent - vikten av att övriga kliniker också tar sitt a