Inlägg

Visar inlägg från juli, 2012

Nordiskt samarbete inom akutsjukvård

Under det pågående ICEM mötet i Dublin, bildades Nordic Federation for EM, NordFEM den 28 juni. Det är alltså en federation mellan de Nordiska ländernas föreningar för akutsjukvård. Då vi inom norden har mycket gemensamt vad gäller samhällstruktur och kultur samt lagar som stöder fri rörlighet mellan våra länder tror vi att det finns mycket att vinna genom att stödja varandra i vår utveckling inom akutsjukvård. Konstruktionen av federationen är informell. Vi använder orföranden i resp. förening som kontaktpersoner, vilka vidarebefordrar information till resp. länders medlemmar. Samarbetet kommer i början att röra sig kring utbildning och forskning. Möten inom federationen planeras förläggas till andra gemensamma möten inom akutsjukvård precis som i samband med detta ICEM mötet. Nästa möte planeras i samband med EUSEM mötet i Turkiet och sedan i samband med SWESEMs och/eller DASEMs möten i april 2013. Ett gemensamt Nordisk Akutsjukvårdsmöte diskuterades med cirkulerande värdsk

Akutsjukvård - en vuxenspecialitet?

Jag har just läst SoS rapporten om akutsjukvård som ny basspecialitet med i huvudsak glädje, men även viss – sannolikt mest på otålighet baserad - besvikelse. Texten ger i huvudsak uttryck för det som redan publicerades i april i år och det blir en basspecialitet (hurra!!), men på en punkt görs en nytillkommen tydlig markering genom avgränsningen av akutsjukvård som ”vuxenspecialitet” som inte fanns med i det ursprungliga förslaget och som inte heller är i enlighet med internationell standard för akutsjukvård. Mina tankar går omedelbart till Australien där den stora kampen mot EM som egen självständig specialitet under lång tid drevs från just barnläkarföreningar i landet. Till sist blev det dock så att pediatriker och akutläkare etablerade ett nära samarbete och välvilligt uttolkat inrymmer SoS texten faktiskt den möjligheten för framtiden. Diskussionen om svenska akutläkare har ofta haft ett organisatoriskt perspektiv och inte fokuserat så mycket på kunskapsbas och kompetenskrav. D

SWESEMs ordförande Lisa Kurland känner gemenskapen i Dublin

Bild
ICEM mötet föregicks av flera pre-courses. En av dem var UL kursen som jag själv deltog i. Det är alltid roligt att ha ”de som skrev boken” och varit förgrundsgestalterna som lärare. Bra kurs överlag, med mycket hands-on. Det är helt uppenbart att UL är det bedside verktyg vi akutläkare behöver, inget nytt i och för sig. Men några tankar väcktes. Det finns ju bra kurser att gå både inom och utanför Sverige. Men efter en grundläggande kurs uppstår frågan; hur göra för att få en gedigen kompetens? Frågan är hur vi ordnar handledning när vi inte har seniora akutläkare som besitter UL kompetens i verksamheten? Tips från lärarna är att träna så mycket som möjligt på egna patienter, särskilt de med misstänkt patologi och där en annan undersökning så som CT kommer görs med ”facit”. Dessutom bör man på regelbunden bas tillbringa tid hos radiologer och kliniska fysiologer för praktisk handledning i UL. Det var relativt få svenskar vid mötet, och det är klart att det kanske