SWESEMs Nätverksmöte i Uppsala 10 april

Idag kändes solstrålarna varma trots minusgrader utanför när de sken genom bilrutan på väg upp till Uppsala. Kanske var det dagens agenda som gjorde att strålarna kändes varma trots den kalla tidiga morgonen. Möten är så mycket mer och handlar om så mycket mer än bara punkterna på programmet, även om de också är nog så viktiga. Att nätverka och träffa andra likasinnade är, som en mötesdeltagare idag poängterade, ett lufthål i vardagen. Man kommer hem med nya krafter efter en inspirerande dag.

Dagens agenda var arbetsmiljö, SWEETs funktion och roll i det nationella samverkansarbetet, Nationella Program Området från SKL, akutsjukvård på grundutbildningen etc. Alla träffades för att diskutera problem och dela med sig av goda idéer och lösningar.

Förmiddagen ägnades åt informativa punkter bl.a. arbetsmiljö. SWESEM har kommit fram med en arbetsmiljöpolicy, som du kan hitta på SWESEMs hemsida under ”Utbildning” – ”SWESEM rekommenderar”. Det kan vara värt att ägna en stund att läsa igenom för att nästa gång när man ska diskutera schemaläggning, lokaler etc. ha lite kött på benen. Ett tips för dig som jobbar fackligt på kliniken att ta med policyn till nästa skyddsrond. En annan intressant punkt att ta med från arbetsmiljöpolicyn var rekommendationen om att man som specialist bör ha 70 % kliniskt arbete och 30 % administrativt arbete.

Eftermiddagen ägnades åt att träffas i respektive nätverksgrupp: Chefsnätverket, Utbildningsnätverket och Forskningsnätverket. Diskussionen i utbildningsnätverket handlade om fortbildning för specialister, core curriculum, kurser för att täcka delmål för ST-läkare. Ett tips är att kolla in hemsidan akutresurs.se

Tack för en riktigt bra dag!

Cecilia Jansson

Kommentarer