Inlägg

Visar inlägg från november, 2012

SWESEM på Riksstämman

Bild
 SWESEM arrangerade ett symposium om hur man ska utbilda i akutsjukvård på Riksstämman. Efteråt deltog vår ordförande, Lisa Kurland, i en presskonferens. Här är vårt pressmeddelande. Akutsjukv å rd ä r en ny medicinsk specialitet i Sverige och allt fler sjukhus b ö rjar utbilda akutl ä kare, vars centrala kompetens ä r det akuta omh ä ndertagande.  Vi tror att det ä r ett viktigt steg f ö r att ö ka kvaliteten i den v å rd som bedrivs p å v å ra akutmottagningar och prehospitalt. Men ä ven om specialiteten ä r ny, ä r f ö rst å s inte akutsjukv å rd i sig ett nytt koncept i Sverige. Alla svenska l ä kare har i mer eller mindre omfattning tj ä nstgjort p å v å ra akutmottagningar, med blandade erfarenheter. M å nga blivande AT-l ä kare har valt bort sjukhus d ä r de skulle tvingas tj ä nstg ö ra ensamma, f ö r att de inte k ä nt sig redo f ö r det ansvaret. Ä nd å ä r inte akutsjukv å rd en obligatoriskt kurs p å n å got annat l ä karprogram ä n i Uppsala.   Sv å rt s

Varför pratar vi inte alla samma språk?

Den tidigare konstruktionen med tilläggsspecilalitet har dränerat stora resurser från de kliniker som påbörjade processen att ställa om till akutläkarsystem för tolv år sedan. Nu blir akutsjukvård en basspecialitet som andra och vi antog att det skulle få andra sjukhus att börja skapa akutläkarbaserade strukturer. I stället la Uppsala ned sin satsning. I Lund avvärjde man ett nedläggningshot för något år sedan. Nu står man inför stora problem.www.sydsvenskan.se/lund/akutlakare-hotar-hoppa De flesta akutläkare vet att Lund har ett av de bästa specialisutbildningsprogrammen för akutläkare i Sverige. För oss känns det otänkbart att någon verksamhetschef skulle våga riskera det som så mödosamt byggts upp av eldsjälar som Eric Dryver, Nicolina Andersson, Ulf Ekelund och många andra. Vi vet att det tar många år att uppnå den kompetens som behövs för att utbilda akutläkare. När jag läser artikeln i Sydsvenskan ( av/) inser jag varför vi fortfarande har en bra bit kvar innan akutmottagnin