Inlägg

Visar inlägg från 2021

SPUR i fokus

I många länder är utbildning något som regleras av flera parter. Riktlinjer och direktiv tas fram och även mekanismer för att skapa, upprätthålla och underkänna utbildning.  I USA regleras utbildning av specialister av ACGME . De tillhandahåller information om vad som krävs för att bedriva utbildning och följer också upp utbildningskvalitet med undersökningar, besök och intervjuer. De flesta länder i Europa har ackreditingssystem för utbildning för att säkerställa en korrekt och bra nivå på kompetens.  EUSEM stödjer detta och har också publicerat riktlinjer .  I Sverige finns ingen sådan jämförbar organisation. Det närmaste vi kommer är förmodligen SPUR, som på frivillig basis inspekterar och bedömer utbildningskvalitet. De har inte mandat att i slutändan lägga ned utbildningsprogram. Likväl fyller de en viktig funktion och många i Sverige ha en hög acceptans av SPUR's arbete och är måna om att säkerställa utbildningskvalitet. I ett antal år har SWESEM's styrelse diskuterat hur

Dokument för Uppdrag och Gränssnitt

För över 20 år sedan startade akutläkarprojekten i Stockholm, på Södersjukhuset och Karolinska sjukhuset. Själv var jag nummer 7 på Södersjukhuset.  Vad jag minns pratade vi redan då om vår roll och framtida kompetens även om sjukhuset som helhet inte alltid var involverat eller delade de blivande akutläkarnas syn. Redan då hade Viktoria Webster med flera arbetat i England och vi var uppdaterade på akutläkarnas uppdrag och gränssnitt. Trots det blev den rådande kulturen övermäktig och klinikernas slutenvårdsprocesser kopierades rakt av. Ett skäl till detta var att vi under flera år inte var närvarande dygnet runt, ett annat var att sjuksköterskorna inte ville ha flera olika system att arbeta efter. Vi arbetade då parallellt med andra jourläkare på akutmottagningen, hade ingen eget uppdrag och vi var långt ifrån specialistkompetenta som akutläkare. Uppdrag, kompetens och gränssnitt hänger samman. Kort kan man säga att uppdraget i sjukvårdssystemet sätter kraven för den kompetens som sed