Inlägg

Visar inlägg från 2013

Reportage från Akutmottagningen i Leicester, England

Leicester Royal Infirmary Fem dagars auskultering på akuten Juli 14-19, 2013 Lee Ti Chong, ST-läkare akutkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping Jag tackar SWESEM för denna möjlighet Det finns tre sjukhus i Leicester och jag har genom SWESEM fått möjlighet att göra en knapp veckas auskultation på akutkliniken på Leicester Royal Infirmary (LRI). Det var en väldig intressant, givande och inspirerande vecka, med ett fullspäckat schema med minst tio timmars arbetsdag; det mesta stående, inte för att jag var tvungen utan av eget intresse att hinna se och vara med om så mycket jag kunde. Man får skörda det man sått, med ryggen som klagade, men inget jag ångrade. Jag fick höra att akutkliniken på LRI är den näst mest belastade akutmottagning i Storbritannien. Dagligen tar man emot 400 till 500 patienter. Det är fyra gånger fler patienter jämfört med akuten i Linköping där jag jobbar. Den första personen jag träffade på morgonen var Dr Pro Mukherjee; h

Kåseri från Södertälje

Måndag morgon, klockan 07.00. Jobbet börjar samtidigt som mina kollegor som är sjuksköterskor och undersköterskor. Jag går förbi fikarummet, ner till omklädningsrummet (som inte luktar gammalt avlopp som igår). Snabbt på med de vita, kroppsbetonade kläder, tillbaka upp till fikarummet. Klockan 07.10. Kort snack, finns det kantareller? Inte? Sedan morgonutbildning, kl 07.15, 15 minuter, samma tema, varje dag måndag - fredag. Sepsis den här veckan. Hur ska man förmedla EGDT, hur ska man förmedla att känna igen en gammal patient med sepsis – och detta på en kvart? OK – akutsjukvård ska vara enkelt. Cirkulation är inte perfusion, alltså ett blodtryck som ligger på 110 hos en 85 årig säger inte mycket. Men en 85 årig som har blivit dement över natten, då är det något allvarligt bakom. Dessutom snabb andning, något snabb. Jag inflikar att det finns en skillnad mellan hyperventilation (som av de flesta betraktas som en psykisk åkomma) och tachypnoe. Det är tachypnoe ti

Linköping skriver på SWESEM's blog

Bild
Linköpings akutmottagning, modell för akutläkardriven akutmottagning i Sverige? Akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping har sedan 2005 haft akutläkarutbildning. Initialt drevs akutläkarutbildningen i projektform men har sedan flera år övergått i förvaltning. Till sommaren 2014 räknar man med att ha 17 färdiga specialister i akutsjukvård. Det finns ett 20-tal ST-läkare. En del av ST-läkarna delar sina block mellan akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping och akutmottagningen på lasarettet i Motala. Arbete för integrering av den pediatriska barnakuten i akutmottagningen finns och 2016 beräknas det finnas ett barnteam på akutmottagningen, som handlägger alla barn oavsett sökorsak. Genom åren har primärjour i infektion, ortopedi och kirurgi helt försvunnit från akutmottagningen i Linköping, och i internmedicin och neurologi sker en successiv avveckling. Nattetid är akutmottagningen enda ingången för alla sökande akutpatienter oavsett sökors

Akutläkare, inskrivningsjournal och folkhälsan

På sista tiden har jag fått en hel del förfrågningar och synpunkter på vem som skriver inläggningsjournalen på akutmottagningen, akutläkaren eller respektive klinikläkare? Lå oss börja på basal nivå; alla specialiteter skriver sina egna journaler. Detta är gängse praxis idag och det finns skäl till detta, varje klinik fokuserar journalen utifrån deras kompetens och information som är av vikt. Att intagningsjournal, medicinlistor, konsultremisser, beställning av olika undersökningar etc nu skrivs av respektive klinikläkare på akutmottagningen hänger helt enkelt samman med att klinikens läkare finner det lämpligt att göra detta på akutmottagningen. Inget fel i det. Betänk dock följande exempel: - En distriktsläkare som ser en patient och hänvisar den till respektive kliniks akutmottagning får inte samtidigt direktivet att ” ja, lägg in patienten, ordinera vätskor och antibiotika så ser jag patienten när jag får tid”. - En infektionsläkare som misstänker appendicit på en av sina pati

Dokumentera mera

Under våren har jag varit hälsat på olika kliniker i Sverige. Naturligvis många intryck. Vill dock nämna en tydlig tråd -  att många konsulter inte dokumenterar sina beslut när de nekar en patient inläggning eller liknande. I Lund fick jag höra om en patient där akutläkaren bedömde patienten som instabil; lågt blodtryck och antagligen septisk. Jourhavande intensivist/anestesiolog ringdes men ville inte komma ned förrän en blodgas var gjord. Detta var besvärligt då patienten knappt hade palpabel puls varför en konsultation fördröjdes och det beslutades initialt att patienten inte var "IVA-mässig"... Detta beslut togs per telefon av IVA läkaren som ej såg patienten. När man ringer på en konsult bör man ha en tydlig tanke med vad som ska hända med patienten och vad man vill att konsulten skall göra. Jag delar in det i några olika nivåer: 1. Ringer om råd - Jag vill höra någon annans syn på ett problem och se om jag missat något eller bör tänka i nya banor. Här får samtalet st

Standard of care

I över ett halvt år har jag nu varit styrelseledamot i Swesem. Därmed har jag i högre grad konfroterats med svensk vårdkultur jämfört med då jag bodde i USA. I höstas var jag, Lisa Kurland och Anders Eriksson hos Socialstyrelsen för att diskutera den framtida målbeskrivningen för den blivande basspecialiteten Akutsjukvård. Som en del av er minns hade Socialstyrelsen alldeles på eget bevåg(?) formulerat om vår specialitet till en vuxenspecialitet, där barnakutsjukvård ej ingick. Vi lade fram våra argument i frågan och undrade samtidigt var denna skrivning/åsikt baserades på? Härvid fick vi inget svar annat än att det naturligtvis är vi som definierar vår egen specialitet. Pia Malmquist bidrog med att starta Svensk Barnakutläkarförening som såg som självklart att akutläkarspecialiteten innefattar patienter i alla åldrar. Eller rättare sagt, akutläkaren skall kunna handha alla typer av akuta fall oavsett ålder. Socialstyrelsen beslutade att senarelägga datumet för basspecialitet. I s

DN Debatt

En professor på Karolinska har skrivit i DN debatt . SWESEM har skrivit en replik . Man kan säga vad man vill om artiklarna. Jag har en del åsikter som jag får tillfälla att framföra framöver. Dock är jag glad för att vår artikel kom med. Om akutsjukvård diskuteras offentligt borde våran åsikt vara av intresse. Nicholas Aujalay Styrelseledamot SWESEM