Inlägg

Visar inlägg från juli, 2021

SPUR i fokus

I många länder är utbildning något som regleras av flera parter. Riktlinjer och direktiv tas fram och även mekanismer för att skapa, upprätthålla och underkänna utbildning.  I USA regleras utbildning av specialister av ACGME . De tillhandahåller information om vad som krävs för att bedriva utbildning och följer också upp utbildningskvalitet med undersökningar, besök och intervjuer. De flesta länder i Europa har ackreditingssystem för utbildning för att säkerställa en korrekt och bra nivå på kompetens.  EUSEM stödjer detta och har också publicerat riktlinjer .  I Sverige finns ingen sådan jämförbar organisation. Det närmaste vi kommer är förmodligen SPUR, som på frivillig basis inspekterar och bedömer utbildningskvalitet. De har inte mandat att i slutändan lägga ned utbildningsprogram. Likväl fyller de en viktig funktion och många i Sverige ha en hög acceptans av SPUR's arbete och är måna om att säkerställa utbildningskvalitet. I ett antal år har SWESEM's styrelse diskuterat hur