Inlägg

Visar inlägg från maj, 2012

SWESEMs informationskväll

Som akutläkare får man ständigt förklara och försvara sin specialitet. Andra läkare förstår ofta inte hur vi passar in i organisationen. Allmänheten tror ofta att vi i Sverige redan har akutläkarsystem. Därför ser styrelsen det som en viktig uppgift att informera om hur akutsjukvården ser ut och vad akutläkarkompetensen kan tillföra. Som ett led i detta bjöd vi in till en informationskväll på Södersjukhuset i Stockholm den 3 maj. Inbjudan gick ut till politiker i såväl Stockholms läns landsting som Socialdepartementet. Maj är en hektisk månad för många och tyvärr var det bara Moderaterna och Vänsterpartiet från landstinget som kunde komma. Ett större intresse visade chefer vid akutklinikerna från Danderyd, Huddinge, St Göran och Eskilstuna. Totalt var vi 25-30 personer som diskuterade alla aspekter på vår specialitet, från utbildning och forskning till organisation och ledarskap. Det blev spännande diskussioner, där vi i det stora hela var väldigt överens om att det inte finns nå

Dags att kavla upp ärmarna!

Att akutsjukvård nu ser ut att bli en basspecialitet är en oerhörd lättnad. Ovissheten om framtiden har varit en källa till osäkerhet och irritation, och nu kan vi lägga det åt sidan. Men så mycket arbete återstår, på många olika nivåer. Det ständigt ökande patientflödet och vårdplatsbristen, hög andel kvälls- och nattarbete, underbemanning, det inte alltid okomplicerade samarbetet med andra kliniker – vardagsproblemen är många och tär rejält. Terry Mulligan, verksam inom IFEM, menar att alla omogna akutläkarsystem genomgår samma utvecklingsfaser och följer en sigmoidal kurva upp till platåfasen då man är helt etablerad. Kanske befinner vi oss längre ner i uppförsbacken än vi vill tro. Kanske nedslående men samtidigt finns det en gyllene möjlighet att påverka och bidra till akutsjukvårdens utveckling i Sverige. Har man valt skutsjukvård som specialitet får man också vara beredd att jobba för specialiteten, på olika sätt. På det sättet skiljer den här specialiteten sig från de redan vä