Inlägg

Visar inlägg från november, 2016

Norrländska socialdemokraten följer blivande akutläkare i Kiruna

Bild
Hilda Hahne, ST-läkare i Kiruna, tillika sekreterare i SWESEM styrelse, följdes en dag på jobbet av en reporter från Norrländska socialdemokraten. Läs artikeln här!

Omstrukturering i Utbildningsutskottet

Bäste/a medlem! Det pågår en del inom akutsjukvård i Sverige och andra nordiska länder och vi håller just nu på att omstrukturera  SWESEMs utbildningsutskott. Vi efterlyser medlemmar som kan tänka sig ett framtida uppdrag inom utbildningsutskottet och som har idéer och tankar hur ut- och fort-bildningen kan förbättras och upprätthållas. En bred spridning bland såväl ST-läkare samt unga eller erfarna specialister eftersträvas, helst från olika håll i landet. Så om du har alltid har haft just den geniala idéen men inte visste vem du ska vända dig till, här har du chansen att lyfta din röst. Hör av dig till info@swesem.org och beskriv kort vem du är, hur långt du har kommit, var du jobbar samt vilka intresseområde du har. Jag ser fram emot att diskutera utbildningsfrågor med just dig, Vi hörs snart, Philipp Martin Sammankallande för utbildningsutskottet, SWESEM

Rapport från styrelsemöte i Göteborg

Styrelsens andra internat för året hölls i Göteborg, på Östra sjukhuset. Vice ordförande Tobias Carlson tillhandahöll möteslokal och rundvandring på den nyrenoverade akutmottagningen. Vi fick även träffa några av läkarna på det s.k. 'stream team' samt höra om det fina samarbetet med medicinavdelningarna angående direktinläggningar efter triagering. Huvudpunkterna som diskuterades vid internatet: Redovisning av uppdrag från de olika utskotten; FoU-utskottet presenterar bl.a. ett förslag till rekommendationer för vetenskapligt arbete under ST, Kommunikationsutskottet presenterar bl.a. publicerade och kommande artiklar och Utbildningsutskottet redovisar bl.a. färdigskriven specialistexamen samt planering för ny struktur i utskottet. Akutsjukvårdens uppdrag (till skillnad från akutsjukvård kompetensprofil) diskuteras, förslag på definition från Tobias Carlson. Fokusområden och uppdrag för de olika utskotten, framtidsplaner Utskottens utformning, nyrekrytering av medl

Sundhetsstyrelsen i Danmark bjuder in SWESEM

SWESEM fick en inbjudan att tala vid Sundhetsstyrelsens (Danish Health Authority) möte för arbetsgruppen för värdering av en akutsjukvårdsspecialitet. Närvarande på mötet var representant från Sundhetsstyrelsen, representanter från alla 5 regioner i DK, representanter från andra specialiteter samt ordförande för DASEM , Christian Skjærbæk. Diskussionerna liknande till stor del de som fördes i Sverige för 10-15 år sedan med mycket entusiasm, men också en hel del farhågor från de olika representanterna från andra specialiteter.  Man har redan beslutat sig för att om akutmedicin (som det heter i Danmark) skall bli en specialitet, skall det vara en basspecialitet och inte en tilläggsspecialitet. Mitt uppdrag var att berätta om den svenska målbeskrivningen från Socialstyrelsen, Cor Curriculum från SWESEM och Utbildningsplanen för Akutsjukvård från SWESEM. Jag berättade även en del om hur akutläkarspecialister jobbar i Lund och på andra håll i Sverige. Det var väldigt positiv stämning