Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2012

Rapport från NORSEMs 2nd Symposium in Emergency Medicine

Bild
Måndag 8/10 besökte jag och Dan (DASEMs ordförande) på inbjudan NORSEMs 2nd Symposium in Emergency Medicine med temat "Physician Competence in the Emergency Department". Den första timmen tog Oddvar Uleberg, narkosläkare och vice-president i NORSEM oss med på en rundvisning av S:t Olavs Akutbyggnad. En grupp på c:a 15 intresserade läkare fick se allt från deras helikopterplattform, alarmcentralen (AMK) och legevaktan som ligger våningen ovanför akuten. I samma byggnad finns även enheterna för akuta operationer, IVA, PCI, akut diagnostik och thoraxkirurgi. Därefter höll Jostein Dale, överläkare på St. Olavs akutmottagningen, en presentation om deras verksamhet. Några fakta: Sjukhusets upptagningsområde omfattar c:a 600 000 invånare. Akutmottagningen hanterar 22 000 patienter per år (1/3 del kommer på remiss från legevakten). 2/3 delar av patienter är äldre än 65 år, medicinska åkommor är vanligast. De har en observationsenhet som omfattar c:a 16 sängplatser. Deras

Det kom en fråga till SWESEM...

"Hej! Jag heter Jonas Willmer och gör AT i Västerås. Jag funderar på att söka mig mot akutläkeriet och har lite funderingar. För det första undrar jag hur mycket man träffar barn? Jag antar att det beror på var man jobbar? I Västerås kommer t.ex. barn med kirurgiska och ortopediska åkommor till vuxenakuten och barnläkarna handlägger de medicinska barnen i akutskedet. Jag vill verkligen jobba med barn och undrar lite hur upplägget ser ut på sjukhus med en utvecklad akutläkarverksamhet? Sen undrar jag lite hur det kommer se ut när akutläkare blir basspecialitet. Hur kommer ST se ut, var randar man sig? Jag kommer från Uppsala och blev väldigt besviken när de tog beslut om att lägga ned sin akutläkarverksamhet. Är det möjligt att vikariera inom t.ex. infektion och medicin och sen tillgodoräkna sig det inom ramen för akutläkar-ST?" Det här är ingen ovanlig fråga, så jag bad att få publicera den och svaret här på bloggen. Många läkare är intresserade av att bli akutläkare och de

Program för nationella mötet

Program 9.30    Registrering och kaffe 10.00  Presentation av utskottens arbete Från fingertopp till hjärtstopp . Utbildningsutskottet arbetar för att alla akutläkare ska få den utbildning de behöver. Vi måste kunna och andra specialister måste kunna lite på att vi kan. Specialisttentamen är en viktig byggsten i kvalitets-säkringen av ST-utbildningen och har utgjort en stor del av utskottets arbete.     Nytt stabilare bord, men hur får vi mer mat och växer? Forskningsutskottet organiserar det vetenskapliga inslaget på våra nationella möten och verkar för en kritisk massa inom svensk akutsjukvårdsforskning. Akademisk akutsjukvård borde efterfrågas mer nu när akutsjukvård blir en basspecialitet. Förslag presenteras på hur SWESEM kan arbeta för att stärka och snabba på utvecklingen av FoU. Akutsjukvård, en katastrofspecialitet! Den akuta vårdkedjan börjar prehospitalt. För att förstå och kunna utveckla omhändertagande både i det dagliga arbetet och i händelse av katastrof, behöv