Rapport från ett NordFEM-möte

NordFem - nordiska feminister? Nej, inte riktigt. NordFem är namnet på akutläkarföreningen för de nordiska länderna. Medlemmar i NordFEM är således Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Möten hålls varje år i samband med EuSEM-konferensen.

I år hölls mötet på EuSEM 2017 i Athen den 26 september. För första gången sedan samarbetet startade, har nu samtliga nordiska länder erkänt akutsjukvård som specialitet! Island firar dessutom  25 år med akutsjukvårdsspecialiteten.

Vid uppdateringen från de olika länderna rapporteras följande; Sverige - 160 specialister med tilläggsspecialitet och 33 specialister med basspecialitet. 64 sjukhus utbildar akutläkare. Finland - 10 specialister och 140 ST-läkare. Island - 25 år med akutsjukvård som specialitet. Man har satt ihop ett program som nu möjliggör att hela specialistutbildningen kan göras på Island (till skillnad från tidigare då man har haft placeringar i USA/nordiska länder). Danmark - 100 läkare som arbetar under akutläkarspecialistliknande former. Den nya utbildningen planerar att startas till sommaren 2018. Flertalet utbytesprogram mellan Danmark och Sverige pågår. Norge - Implementering av ett nytt akutläkarprogram från den 1 mars 2019.

Man diskuterade även transnordiska utbildningar, nordisk forskningskurs och fellowships.

Ett studie av en trans-Europeisk akutsjukvårdsdatabas med systematisk registrering av söksymptom presenterades av den finska delegationen. Just nu rapporteras det in data från 11 akutmottagningar i lika många länder. Optimalt vore att 2-3 akutmottagningar per land ingår. Förutsättningar för detta skall undersökas.

Nästa möte blir på EuSEM 2018 i Glasgow.

Gå gärna med i SWESEMs eller NordFEMs facebookgrupper!

https://www.facebook.com/swesem/

https://www.facebook.com/nordfem/

Nicolina

Kommentarer