Katrin Hruska: Spännande kurser för akutläkare!

Vi står inne på akutrummet. Det är fullt av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som alla gör sitt bästa för att hjälpa patienten. Överläkaren från en annan specialitet säger högt och tydligt: ”Jag måste gå nu, men jag ringer ned konsulten. Det behöver finnas en specialist här.” Att jag är specialist i akutsjukvård och försöker leda hela akutteamet verkar inte ha gått fram.

Visst svider det lite, men jag förstår att det tar tid att etablera en ny specialitet och att utveckla vår specialistroll på akutmottagningen. Det som oroar mig är att så mycket kraft går åt till att utbilda ST-läkare att man inte mäktar med att investera i de specialister man utbildat. Ofta upplevs en så markant förbättring bara av att få egna ST-läkare med några års erfarenhet på akuten, att man inte ens ser behov av att ta nästa steg. I förlängningen riskerar det att befästa akutläkarens roll som alla andra klinikers underläkare, i stället för en specialistkollega.

Därför har vi i SWESEM engagerat oss i några kurser som vi tror är viktiga för Sveriges akutläkare. Förra året var det en mycket uppskattad kurs i Critical Care. I år är det BEEM-kursen 2-3 oktober på Södersjukhuset i Stockholm och kursen i pediatrisk critical care som vi ordnar tillsammans med barnakutläkarnas förening SWEPEM och Clinicum Östergötland. Båda kurserna syftar till att ge en fördjupad förståelse av akutsjukvård. Som specialister ska vi inte bara veta hur de andra specialisterna brukar göra, utan kunna motivera varför utifrån egna kunskaper. Först då kan vi bli en specialist som räknas i teamet på akutrummet.

Framför allt den pediatriska kursen riktar sig till färdiga specialister eller ST-läkare i slutet av sin utbildning. Många av den första generationens akutläkare fick inte lika bra utbildning som ST-läkare får idag och lever inte upp till vår egen målbeskrivning. Och även om man inte behandlar barn i sin vardag, ska man kunna handleda ST-läkarna.

När akutsjukvård föreslogs som egen specialitet för sex år sedan, fanns tankar på att det skulle vara en vuxenspecialitet. SWESEM slogs hårt för att akutsjukvård skulle vara specialiteten i akut omhändertagande av alla typer av tillstånd i alla åldrar. Genom att gå på våra kurser får du inte bara en bra utbildning. Du stödjer utvecklingen av vår specialitet.

Katrin Hruska

Kommentarer