Placering på akuten under AT - Södersjukhuset

Sedan mars 2019 har AT-läkarna på Södersjukhus (SÖS) i Stockholm en sammanhållen placering om 3 månader på akutmottagningen. Tidigare kom AT-läkarna till akuten enstaka veckor insprängt under placeringarna på medicin och kirurgi. Vare sig AT-läkarna eller akutkliniken var nöjda med det. Varje ny vecka AT-läkarna kom till akuten kändes det som de fick starta om från början.
Nu har AT-läkarna istället en sammanhängande placering på 3 månader efter avslutade placeringar på medicin och kirurgi. De kan på så sätt dra nytta av alla kunskaper som de har lärt sig under de tidigare placeringar.

Under den första veckan av Akutblocket får AT-läkarna en omfattande introduktion med olika delmoment:

1. Allmän information kring arbetet på akuten som schema, Take Care (Akutliggaren), läkemedelsordinationen, remissförfarande med mera.

2. Rundvandring på Akuten för att lära känna lokalerna.

3. Larmövningar med fokus på basalt initialt omhändertagande (A B C D E) och hur ett larmfall går till? Vem har vilken position? De får träna på vardagligt förekommande fall.

4. Föreläsningar om en del relevanta symptom/diagnoser som behöva fräschas upp inför placeringen (sepsis, stroke, huvudvärk, akut buk, blodgastolkning) och vad som är viktigt i en akut handläggning.

5. Möjligheten att träffa kuratorerna från Akuten och ansvariga för efterföljande primärvårdsplacering.

6. ”Känna av hur det är ute på golvet”. AT-läkarna placeras med en kollega på ett pass och går bredvid för att se handläggning av patienten i real life.

7. Information om 2 obligatoriska sit-in under sin placering på Akuten (en i medicin och en i kirurgi) för att få godkännande av medicin och kirurgiblocken.

Efter introduktionsveckan är AT läkarna placerade på en egen ”AT-rad” i en modul och tar självständigt hand om egna patienten. Självklart i avstämning med en senior kollega (specialist i akutsjukvård eller sen ST-läkare i Akutsjukvård) som jobbar i samma modul. I det fall AT-läkarna tar larm följer alltid ledningsläkare med som handledare. Klinisk handledning sker på det sättet löpande.

AT-läkarna har en huvudhandledare under hela AT-placeringen på SÖS. Dessutom har AT-läkarna tillgång till AT-ansvariga på akutkliniken som stöd. Vi handleder samt ger råd och tips. Helt enkelt: vi finns för dem!

Som Akutklinik och AT-ansvariga har vi bara positiva erfarenheter av att AT läkarna gör ett “akutblock”.
- de känner att de hinner komma in i arbetet på akuten på ett bättre sätt
- de lär sig rutinerna
- de hinnar handlägga olika diagnoser
- de blir trygga med att ta larm tillsammans med en senior kollega (vilket är rekommenderat av oss)
- de lär känna kollegor och de blir en del av teamet
- vi får bättre förutsättningar för att kunna bedöma AT-läkarna

Feedback från AT-läkarna om akutblocket har överlag varit mycket positiv. De har uttryckt det både personligen och i den enkät som gjorts efter avslutad AT. Akutblocket fick betyg 5 av 6!

Ruth Kalvelage och Zeynab El Khayat,
AT ansvariga Vo Akut
Södersjukhuset, Stockholm

Kommentarer