Gränssnitt mot slutenvården


Akutsjukvård har nu funnits som basspecialitet i 4 år och som tilläggsspecialitet i 11 år. Själv är jag ST läkare i akutsjukvård och tycker det är superspännande att vara med när akutsjukvården växer fram i Sverige och jag är övertygad om att akutläkare bidrar med en kompetens som gynnar våra patienter.
Som specialist i akutsjukvård (akutläkare) vill jag vara riktigt duktig på att ta reda på om en patient lider av ett potentiellt livshotande tillstånd och i det fallet kunna initiera behandling och stabilisera patienten. Därefter lotsa patienten vidare i sjukvårdssystemet antingen till slutenvården/öppenvården eller skicka hem patienten med lugnande besked och råd. Personligen älskar jag arbetet på akuten där jag träffar och bedömer patienter med många olika symptom och krämpor. Jag blir skolad att tänka differentialdiagnostiskt och får tänka generalistiskt utan att initialt behöva ta hänsyn om patientens symptom beror på en kirurgisk eller medicinsk åkomma. Med tiden och med mer erfarenhet kan jag ha fler patienter på gång samtidigt och även ta ett större ansvar för flödet och logistiken på akuten. Jag värdesätter ett gott samarbete med mina kollegor inom andra specialiteter där det är tydligt vad de kan förvänta sig av mitt arbete. Även som specialist kommer jag ibland behöva konsultera andra specialister.

Vi har alla exempel på patienter där vårdbehovet underskattas för diagnos ställs för snabbt och en helhetsbedömning istället hade varit säkrare. Jag kommer ihåg en patient som låg på ortopeden som ett snabbspår då hon hade en klinisk höftfraktur, efter ett tag skickades hon ner till akuten och det visade sig att hon hade sepsis med misstänkt fokus från luftvägarna och troligen var det därför hon hade ramlat och bröt höften. Som akutläkare vill jag ta ansvar för de patienter som kommer till akuten och då patienten går vidare från akuten vill jag på ett säkert sätt lämna över patientansvar och uppföljning till en kollega inom slutenvården alternativt öppenvården. Som akutläkare och generalist går det inte att vara tillräckligt uppdaterad för att utföra slutenvårdens arbete. Till exempel att operationsanmäla en patient, vilka instrument ska användas och hur ska patienten positioneras? Vilka prover och undersökningar ska beställas till morgondagens rond? Hur ska hjärstviktsbehandlingen på avdelningen skötas och följas upp? Det blir nog bättre om berörd klinik och läkare som ansvarar för ronden tar ställning till detta. Idag finns det stora variationer vad en akutläkare förväntas göra när hen lägger in en patient i slutenvården. För att hantera problem med boarding och crowding har flera sjukhus redan påbörjat arbetet med ett gränssnitt mot slutenvården. 2018 tillsattes en arbetsgrupp av SWESEM för att skriva en rekommendation om hur vi anser att gränssnittet bör vara mot slutenvården och vi har nu landat i en rekommendation som vi publicerat på vår hemsida. Du kan komma direkt till dokumentet här!
När patienten är färdigbehandlad på akuten är det bäst för patienten och mottagande klinik att de tar över patientansvaret så att jag kan ta mig an nästa patient.


Emil Eriksson ST-läkare akutsjukvård, styrelseledamot SWESEM, Örebro

Kommentarer