FoU-enhet i Linköping

En förmiddag här för leden satt jag vid datorn på jobbet och präntade ner arbetsuppgifter som sjuksköterske- och läkarkollegor kan tänkas behöva göra under patientinkluderingen i en kommande studie, en kostnadskalkyl under vardande så att säga. Det knackade på dörren och in steg Joakim, akutklinikens forskningsingenjör, och bjöd på ett sånt där välkommet avbrott som verkligen behövs när man gör kostnadskalkyler. Hans ärende rörde egentligen hantering av ett studieläkemedel, men jag passade också på att fråga om han hade någon input till mig inför skrivandet av ett inlägg på SWESEMS blogg. Det omedelbara gensvaret var ett stort leende och ett: ”Ja, att vi är bäst!”.

Jag blev väldigt glad av hans inpass, inte för att varken han eller jag alls är övertygade om att vi egentligen är bäst, men för att det ändå påvisar den stämning och framåtanda som finns kring akutklinikens forskningsverksamhet just nu. Flera läkare anställda på vår klinik har forskat under åren, men då specialiteten är ung har ämnet inte primärt rört just akutsjukvård. Det har också funnits specialistsjuksköterskor på kliniken under flera år, men av samma orsak - inte i akutsjukvård. Sedan några år är situationen en annan, vi har nu både färdiga och blivande specialister i akutsjukvård inom båda professionerna vilket också speglar sig i de forskningsprojekt som ser dagens ljus.

Här testar vi olika metoder för mätning av kapillär återfyllnad 

SWEETS hjälpte oss på traven


I mars i år var vi som vanligt en delegation från Linköping som besökte SWEETS, och som vanligt bjöds det på kunskap och inspiration av vitt skilda slag. Julia Crilly från Australien, akutsjuksköterska och professor till professionen, delade där med sig av sina erfarenheter av att just starta upp en fungerande forskningsenhet. Där och då kändes en sådan verklighet på östgötaslätten lite avlägsen ska sägas, men det fantastiska med inspiration är ju att det kan leda till både analys och handling. Väl hemkomna sammanstrålade FoU-enheten och gick igenom punkterna, som så här fritt ur minnet var ungefär:

·        Det är smart om klinikens mål och forskningen synkar med varann, för då kan det bli utmärkta synergieffekter.

·       Se till att det finns kompetens, forskningstid och någonstans att jobba

·        Samarbeta med olika aktörer

·        Forskning som bidrar i det praktiska arbetet känns meningsfull

·       Mät och redovisa resultat

·        Skapa ”forskningsstolpar”, struktur möjliggör strategisk tillväxt av akutens forskningskapacitet och underlättar delaktighet i forskningsprojekten


Rätt nöjda identifierade vi styrkor som kompetenser, resurser, samarbetspartners och forskning som kan bidra i praktiken. Lite förvånat nöjda märkte vi också att vi redan kunde urskilja några bärande forskningsstolpar såsom ”Vitala parametrar”, ”Arbetsmiljö” och ”Akutsjukvård/flöden”. Det bästa dock, det har varit påföljande planering framåt med synliggörande av klinikens FoU-arbete, strukturarbete och integrering av klinikmål/forskning.

Nu och framåt


Ett halvår har passerat sedan SWEETS och vi har hunnit med en hel del. Klinikens FoU-projekt är synliggjorda och redovisas på både tavla och intranät, flera publikationer har det också blivit under det gångna året.

Akutklinikens FoU-tavla där pågående studier/projekt flyttas 
beroende på var i processen de befinner sig

Som det är i en verksamhet finns de som är både mycket kunniga och intresserade av både extern och intern forskningsverksamhet, det finns också de som är varken eller, men sen finns den grupp som visar sig ha ett intresse om förutsättningarna ges. Den sistnämnda gruppen är förstås viktig, och vi har som ambition att förbättra förutsättningarna genom att på olika sätt exemplifiera och konkretisera forskningsresultatens (egna och andras) påverkan för patienten och det praktiska arbetet, men också att ytterligare involvera kollegor i pågående forskning. Ett av målen är att läkarnas ST-projekt och sjuksköterskors examensarbeten i görligaste mån ska beröra någon av klinikens forskningsstolpar för att dra åt samma håll och hjälpa varandra, och det börjar ta form! Häromdagen kom en kollega som just påbörjat sin utbildning till specialistsjuksköterska i akutsjukvård fram och sa: ”Erika! Jag funderar på mitt magisterarbete…kan vi prata om vad som skulle passa både mig och verksamheten?”

Ja då är det ju så himla hoppingivande att jag plötsligt kan visualisera våra framtida multiprofessionella forskningsteam i akutsjukvård framför mig…och faktiskt göra ett par kostnadskalkyler till av bara farten.Erika Hörlin, Avancerad specialistsjuksköterska Linköping


Kommentarer