Ordföranden har ordet

Man får nog säga att 2015 var ett fantastiskt år för oss akutläkare. I och med att akutsjukvård blev en basspecialitet, är det som att vi kommit över en magisk tröskel och alltfler sjukhus tar steget att börja anställa akutläkare. Vi kommer att ha en bra arbetsmarknad framöver!

Basspecialitet var ett viktigt steg, men ännu har vi långt kvar innan akutsjukvård är en etablerad specialitet. Där det är självklart att akutläkare styr akutens verksamhet och äger våra egna frågor. De traditionella jourlinjerna har fungerat som en buffert för det som inte fått plats i andra delar av verksamheten och fått lösa allehanda problem som spillt över. Det är så lätt att fastna i rollen som alla klinikers underläkare. De första åren är det roligt att kunna behärska allt större del av de akuta flödena, men hur ser överläkarrollen ut på akuten? Är det ett attraktivt jobb? Vi måste se till att det blir det.

Under hösten hade jag förmånen att besöka akutläkarkolleger vid olika sjukhus i England. Där är akutsjukvård en attraktiv specialitet bland yngre läkare, men många hoppar efter några år över till andra specialiteter som erbjuder bättre arbetstider och lugnare arbetsmiljö. Det kommer att bli en viktigt uppgift för SWESEM att se till att akutsjukvård blir en specialitet som man vill stanna i. Tyvärr tror jag att många sjukhus ännu inte inser att det innebär förändringar för hela sjukhusets organisation. Den stora utmaningen blir att föra över makt och ansvar till akutläkarna, samtidigt som man behåller övriga klinikers engagemang i akutmottagningen.

Det är lätt att drunkna i den egna organisationens problem och många gånger har det varit svårt att hitta medlemmar som vill engagera sig i SWESEM. Men vi bygger inte bara en ny verksamhet på våra sjukhus. Vi håller på att utveckla en helt ny specialitet. Och för att bli en mogen specialitet behöver vi ha samma struktur som andra specialiteter. Vi behöver ha professorer och docenter. För det krävs att vi satsar på unga forskare inom akutsjukvård. Akutsjukvård måste också bli ett eget ämne på läkarutbildningen. Därför har SWESEM tagit fram ett förslag till curriculum, som vi bjöd in universiteten att diskutera vid ett möte i november.

Vi behöver också se till att akutläkare representeras i olika sammanhang, till exempel inom Läkarförbundet och Läkaresällskapet. Tyvärr får vi ofta tacka nej till aktiviteter för att tiden inte räcker till. Därför behöver vi fler aktiva medlemmar.

I mars är det dags för SWEETs 2016. Fokus för årets konferens blir några frågor som vi behöver bli bättre på framöver: prehospital akutsjukvård och forskning. Det betyder förstås inte att inte många andra ämnen kommer att belysas. Vi kommer att få lära oss mer om traumavård, ultraljud och buksmärtor och mycket annat. Men SWEETs är så mycket mer än ett utbildningstillfälle. Det är mötet där vi diskuterar hur vi ska bygga vår egen specialitet. Därför har vi ett helt konferenscenter för oss själva, där de långa luncherna medger besök i bastulandskapet eller en promenad i skogen, där alla middagar ingår och där kvällarna fylls av karaoke och iskalla bad med bastu. Allt för att deltagarna ska få träffa och umgås med akutläkare från andra delen av landet, för att utbyta erfarenheter och skapa kontaktnät. Vi har ett bra program, men det är deltagarna som gör konferensen och i år kommer fler kliniker än någonsin att vara representerade. Det bådar gott för våra möjligheter att bygga en stark specialitet!

Vi ses på SWEETs!

Katrin Hruska

Kommentarer