Sidotjänstgöring i Sydafrika - David förklarar förfarandet

Som del i min ST har jag möjlighet till 3 månaders utomlandstjänstgöring. Handledare kan förmedla kontakter men det praktiska får man ordna själv. I mitt fall träffade jag en läkare från ett mindre sjukhus i Kapstaden på SWEETs15 och blev inbjuden till hans akutmottagning. Här kommer lite korta tips samt hela mitt ansökningsförfarande.

Tips för dig som är intresserad:
  • Prata med någon som åkt, tipsen du får kommer sänka din stressnivå ofantligt mycket.
  • Räkna med att det tar 9 månader med pappersarbetet.
  • Läs igenom vilka papper som krävs till båda ansökningarna, på det viset slipper du flera resor till notarius publicus (advokat som blivit utnämnd av Länsstyrelsen, googla så hittar du närmaste).
  • Skaffa kontaktpersoner på alla inblandade skolor/myndigheter/sjukhus (universitetet du utbildats på, Socialstyrelsen, ditt sjukhus där du gjort AT och ST), ange deras direktadress till EICS.
  • Räkna efter hur många ”passfoton” du måste ha totalt, tror det är 7 (eller var det 9?)
  • Intyg som inte finns i Sverige: vissa måste skaffas (se nedan), andra går att komma runt.
  • Du rekommenderas ha internationellt körkort när du kör i Sydafrika. Du behöver ett kreditkort för att hyra bil.
  • Om du ansöker om VISA: Använd den VISA-ansökningsblankett man får från Sydafrikanska ambassaden, inte den från svenska UD (många hade fel blankett i december 2015).

Randningar i Sydafrika är officiellt en kurs på ett lokalt universitet och man måste således skriva in sig där. Direkt när den officiella kontakten etableras varnar man för att pappersarbetet är omfattande och för legitimerad läkare tar det minst 9 månader, vilket det faktiskt gjorde. Jag kan dock haft lite otur då universitetet i Sydafrika och även utrikesministeriet (ambassaden) ändrade två regler mitt i min ansökningsprocess.

Ansökan består av tre delar: Internationell validering av din utbildning via EICS i USA, ansökan om att få komma in i Sydafrika och accepteras av universitetet samt VISA-ansökan.

Validering via EICS är den process som tar längst tid, räkna med 6 månader. Det krävs officiellt vidimerade kopior på flertal dokument som ska vidimeras ytterligare via notarius publicus samt att de begär in dokument som vi inte har i Sverige, framför allt intyg på att man klarat AT. De flesta jag har pratat med har helt enkelt bett studierektorn skriva på ett sådant intyg, vilket fungerat bra.

Validering går till så att du skickar alla dokument till USA, de skickar tillbaka dokumenten till de som givit ut dem och ber dem kontrasignera och skicka tillbaka.

Skaffa kontaktpersoner på Socialstyrelsen, universitetssjukhuset du utbildades på samt på personalavdelningar på alla sjukhus du arbetat på och ange deras direktadresser i ansökan. Detta gjorde inte jag då jag började denna delen av ansökan just innan semestrarna. Går allt väl spelar det ingen roll men minst tre av mina dokument drog ut på tiden och att då försöka ta reda på var de har hamnat någonstans är onödigt plågsamt arbete.

Har man väl blivit validerad via EICS går det enkelt att ansöka till universitetet i Sydafrika. Jag hade problem dels med att jag inte fått ett ”hänga-på-väggen”-diplom då jag var första klassen från Göteborgs Universitet där man slutade med det. Detta störde ansökningen men de accepterade ett papper från GU där man intygade att man slutat med detta. Mitt i min ansökan ändrade man så det måste stå exakt samma namn, inklusive mellannamn, på betyget från GU och på passet, de accepterade inte att personnumret var samma. Detta är bara ett problem om du i folkbokföringsregistret har kryssat att du inte vill ha ditt mellannamn på officiella brev. Antingen ändrar man på folkbokföringen och skriver ut ett nytt betyg eller så går det att göra en tillfällig ändring i Ladoc så att inofficiella namn kommer med och skriver ut ett nytt betyg. De accepterar inte ett extra intyg som intygar att man är samma person i båda dokumenten. Hur detta fungerar för personer som bytt namn kunde de inte svara på, regeln ändrades i november 2015.

I ansökningspappren står det att man själv är ansvarig för ett korrekt VISA när man reser in i Sydafrika. Detta skapade ett ovanligt problem. Enligt universitetet i Sydafrika, samt ambassadens hemsida är Sverige ett undantagsland från att behöva ansöka om VISA. Det stämmer om man åker som turist, då kan man stanna i Sydafrika upp till 90 dagar utan att behöva ansöka om VISA. Vad jag förstår så har de flesta svenskar senaste åren åkt på det viset. Om man däremot frågar Sydafrikanska ambassaden är det enbart för turister, inte om man ska komma som student vilket man alltså officiellt gör. Om man ska randa sig kortare än 90 dagar tar VISA-ansökan cirka 10-15 dagar, men går inte att göra förrän du har blivit bekräftad att du har fått en plats på universitetet. VISA-ansökan sker på plats i Stockholm på Sydafrikanska ambassaden, kolla att alla papper stämmer med någon som åkt, de accepterar inte kompletteringar senare. Störst problem för mig var att man måste visa att man är försäkrad under hela perioden och de accepterade inte de försäkringsbrev jag kunde få från Landstinget. Ambassaden krävde att datumen för själva vistelsen skulle stå på försäkringsbrevet vilket försäkringsbolaget inte kunde ordna. Jag gick runt detta genom att min chef fick skriva ett intyg på att jag var helförsäkran under vistelsen.

David Fagerberg

ST Akutsjukvård

Akutmottagningen Sundsvall

Akut- och ambulansverksamheten LVN

Kommentarer