Omstrukturering i Utbildningsutskottet

Bäste/a medlem!

Det pågår en del inom akutsjukvård i Sverige och andra nordiska länder och vi håller just nu på att omstrukturera SWESEMs utbildningsutskott.

Vi efterlyser medlemmar som kan tänka sig ett framtida uppdrag inom utbildningsutskottet och som har idéer och tankar hur ut- och fort-bildningen kan förbättras och upprätthållas. En bred spridning bland såväl ST-läkare samt unga eller erfarna specialister eftersträvas, helst från olika håll i landet.

Så om du har alltid har haft just den geniala idéen men inte visste vem du ska vända dig till, här har du chansen att lyfta din röst.

Hör av dig till

info@swesem.org

och beskriv kort vem du är, hur långt du har kommit, var du jobbar samt vilka intresseområde du har.

Jag ser fram emot att diskutera utbildningsfrågor med just dig,

Vi hörs snart,


Philipp Martin

Sammankallande för utbildningsutskottet, SWESEM

Kommentarer