Rapport från styrelsemöte i Göteborg

Styrelsens andra internat för året hölls i Göteborg, på Östra sjukhuset. Vice ordförande Tobias Carlson tillhandahöll möteslokal och rundvandring på den nyrenoverade akutmottagningen. Vi fick även träffa några av läkarna på det s.k. 'stream team' samt höra om det fina samarbetet med medicinavdelningarna angående direktinläggningar efter triagering.


Huvudpunkterna som diskuterades vid internatet:

  • Redovisning av uppdrag från de olika utskotten; FoU-utskottet presenterar bl.a. ett förslag till rekommendationer för vetenskapligt arbete under ST, Kommunikationsutskottet presenterar bl.a. publicerade och kommande artiklar och Utbildningsutskottet redovisar bl.a. färdigskriven specialistexamen samt planering för ny struktur i utskottet.
  • Akutsjukvårdens uppdrag (till skillnad från akutsjukvård kompetensprofil) diskuteras, förslag på definition från Tobias Carlson.
  • Fokusområden och uppdrag för de olika utskotten, framtidsplaner
  • Utskottens utformning, nyrekrytering av medlemmar till de olika utskotten, framförallt till Utbildningsutskottet.
  • Medlemsrekrytering - representerar SWESEM medlemmarna? Vad kan man göra för att nå ut till befintliga och blivande medlemmar?
  • Program för SWEETs 2017
  • Återkoppling och presentation om SWESEM Mål & Visioner med 5-årsplanering
  • Planering för årsmötet 2017; valberedningen, SWESEMjr


Styrelsen

Kommentarer