Akuta tillstånd ska behandlas av specialister i akutsjukvård

Sveriges radio belyser idag i olika reportage bemanningssituationen på akutmottagningarna runt om i landet. Genom att begära ut scheman, har de kunnat konstatera att det på många ställen är upp till hälften av alla primärjourerna som saknar läkarlegitimation.

Som akutläkare vet vi att det är svårt att ta hand om akut sjuka patienter. Det kräver omfattande både teoretiska studier och praktiska övningar för att kunna ansvara för de svårast sjuka. Dessutom behöver man behärska kommunikation och teamarbete för att livräddande behandling ska sättas in så snart som möjligt. Men en akutmottagning rymmer mer än patienterna på akutrummet. Där finns en blandning av mer eller mindre sjuka patienter där vår uppgift är att sortera och prioritera patienter så att inte riskerar att försämras på grund av för lång väntan. En del av svårigheten är att över huvud taget identifiera vilka patienter som riskerar att bli kritisk sjuka, men även för patienter med stabila tillstånd behövs erfarenhet och kunskap. Det är inte acceptabelt att väntande patienter inte får adekvat smärtlindring, eller att multisjuka äldre inte kan få alla sina behov tillgodosedda, utan skickas runt mellan olika läkare på akutmottagningen.

SWESEM arbetar för att vi ska höja kompetensen på våra akutmottagningar. Vårt mål är att det ska finnas specialister i akutsjukvård som ansvarar för både den dagliga verksamheten och den långsiktiga utvecklingen. Fasta läkare på akutmottagningen skapar förutsättningar för struktur och god kvalitet, för forskning och utvecklingsarbete och, inte minst, för en god utbildningsmiljö. Självklart ska alla läkare lära sig akut omhändertagande och kunna arbeta på en akutmottagning. Det gör de bäst och säkrast genom att arbeta under handledning och överinseende av en specialist i akutsjukvård.

Det finns en tradition av att låta oerfarna läkare arbeta självständigt på akutmottagningen och Sveriges Radios reportage visar att många ansvariga läkare i chefspositioner anser att den nuvarande ordningen inte utgör varken en risk för patienterna eller ett problem för verksamheten. Kerstin Hulter Åsberg, som är chefsläkare för Enköpings lasarett, svarar på frågan om det inte vore bättre med fler erfarna läkare på akuten:

- Det är klart att det vore. Men då är jag rädd att de skulle ha för lite att göra. I stället kallar man in dem om man behöver.

Det är en förlegad syn på hur akutsjukvård ska bedrivas. Vi arbetar för en akutsjukvård som håller samma höga kvalitet som andra delar av sjukvården. Det är vad vi vill erbjuda våra patienter.

Katrin Hruska, ordförande i SWESEM

Kommentarer