SWESEM börjar blogga


En sökning på "kaos på akuten" på Google genererar tusentals träffar. Och även om det av och till skrivs artiklar om att det just då råder fullständigt kaos på akuten, finns en bred acceptans för att grundtillståndet på akuten är någon form av oordning. Vi i SWESEM, Svensk förening för Akutsjukvård, tror inte att det behöver vara så. I stället tror vi att det går att uppnå en fungerande grundstruktur som gör akutsjukvården säker och effektiv till vardags, och med en beredskap för att hantera det kaos som kan uppstå vid extrema situationer. Att arbetet och utvecklingen på akuten leds av akutläkare, det vill säga specialister i akutsjukvård, tror vi är en förutsättning för den strukturen. Men det måste till mer än så. Vi behöver en fungerande vårdkejda från SOS-alarm ända in på sjukhuset, för alla typer av patienter. Det ställer höga krav på ledarskap och organisation, på hög medicinsk kompetens och, inte att förglömma, gott samarbete mellan alla inblandade. Vi läkare, sjuksköterskor, sjukvårdare och andra som arbetar i den här kedjan behöver föra en aktiv diskussion om hur vi kan göra akutsjukvården bättre. Med den här bloggen vill vi skapa en plattform för den diskussionen. Om du vill bidra med din kunskap, dina erfarenheter eller dina insikter är du välkommen att maila till info@swesem.org

Kommentarer