Skandinavisk Akuttmedisin 2012 dag 1

I bakgrunden dundrar flygplanen regelbundet i start och landning medan Skandinavisk Akuttmedisin 2012 har sin första kongressdag På det närliggande Clarion Hotell. Förmiddagen fokuserade på lärdomarna från den 22/7 och tre viktiga områden återkom hela tiden:
1. Samordning mellan myndigheter, både på skadeplats mellan Räddningstjänst, Polis och Sjukvård men också på nationell nivå mellan departement, försvarsmakt, frivilligorganisationer m.m. måste bli bättre genom bättre lagstiftning och satsningar på att riva barriärer och bygga broar (en omskrivning för att man måste låta det kosta pengar...). På skadeplats är det centralt att alla måste ha samma triagesystem så att alla har samma prioritetstänkande kring de inblandade.
2. Styrning och ledning av en stor händelse måste bli bättre och för att detta skall ske måste punkt ett vara uppfylld och väl inarbetad. Det måste finnas ett väl utarbetat system för olika omständigheter och man skall sträva mot att ha redundans i sina system så att även om några aktörer faller bort så skall det finnas utbildade personer som kan träda in i olika roller.
3. Öva, öva, öva. När detta är gjort, öva lite till. Detta är det viktigaste för att bygga upp fungerande system och för att utveckla verksamheten vidare. Beredskap måste få kosta, och detta är svårt i dagens ekonomier i hela skandinavien. Train hard, fight easy - train easy, fight hard.

Inga revolutionerande slutsatser kan tyckas, men det bekräftar det vi redan visste och kanske kan stärka vårt dagliga arbete till att bli bättre vid stora olyckor och katastrofer.

Under eftermiddagen gavs tre parallella sessioner där undertecknad frossade i sina favoritämnen hypotermi, hypoxi, lavinmedicin och erfarenheter från olika helikopterverksamheter.

Nu kongressmiddag och ytterliggare frottering och networking!

Manu mea propria
Marcus Larsson
Akutläkare

Kommentarer