SWESEMs ordförande Lisa Kurland känner gemenskapen i Dublin


Banner  Thumbnail1
Banner  Thumbnail1
ICEM mötet föregicks av flera pre-courses. En av dem var UL kursen som jag själv deltog i.
Det är alltid roligt att ha ”de som skrev boken” och varit förgrundsgestalterna som lärare. Bra kurs
överlag, med mycket hands-on. Det är helt uppenbart att UL är det bedside verktyg vi akutläkare
behöver, inget nytt i och för sig. Men några tankar väcktes. Det finns ju bra kurser att gå både inom
och utanför Sverige. Men efter en grundläggande kurs uppstår frågan; hur göra för att få en gedigen
kompetens? Frågan är hur vi ordnar handledning när vi inte har seniora akutläkare som besitter UL
kompetens i verksamheten? Tips från lärarna är att träna så mycket som möjligt på egna patienter,
särskilt de med misstänkt patologi och där en annan undersökning så som CT kommer görs med ”facit”.
Dessutom bör man på regelbunden bas tillbringa tid hos radiologer och kliniska fysiologer för
praktisk handledning i UL.

Det var relativt få svenskar vid mötet, och det är klart att det kanske är relevant att fundera på
varför man ska besöka ett sådant möte som ICEM, särskilt i midsommartid. Efter öppningstalarna
blev jag påmind om svaret. Vi är del av en världomspännande kunskapsgemenskap inom
akutsjukvård, både vetenskapligt och erfarenhetsmässigt, på alla nivåer. Allt ifrån clinical updates
till hur man ska utbilda och mäta uppnådda utbildningsmål. Det gäller att lyfta blicken och låta sig
inspireras.

Öppningssessionen avhandlade akutsjukvård och ”public health”. Vid frågestunden ställde en kollega
från Colombia en fråga; hur ska vi göra med all korruption inom landet? Inte en lätt fråga att svara
på. En annan fråga som diskuterades var president Obamas ”health bill” som beslutades att inte vara
i strid med Amerikansk grundlag, något som är av stor vikt för att kunna garantera sjukvård till de
mindre välbeställda i landet. Utöver vetenskapen och kunskapen förmedlades just detta, dvs. vikten
av att vi som akutläkare måste engagera oss politiskt-att verka för våra patienter, världen över.
Akutmottagningen är ”a room with a view”, en spegel av det samhälle vi lever i och det är vi som
måste berätta om vad vi ser.

När socialstyrelsen nu äntligen fattat det slutgiltiga beslutet om akutsjukvård som basspecialitet tar Sverige ytterligare ett steg in i den internationella gemenskapen. Det blir en spännande resa!

Lisa Kurland
Ordförande i SWESEM

På www.freeemergencytalks.net har Joe Lex (ACEP, international) ordnat så att vi kan
lyssna på flera av sessionerna.


Day 1, Track 1:
Opening Ceremony from ICEM2012, Dublin, Ireland (~2 hours) - http://wp.me/pR3VZ-1Zp
2012-06-27 D1T1 0830 Michael D. Higgins (Ireland) - Opening Ceremony – Remarks by President of Ireland - http://wp.me/pR3VZ-1Zm
Panel Discussion: Emergency Medicine, Public Health and Policy Making
2012-06-27 D1T1 0845 Opening Ceremony – Remarks by Venkataraman Anantharaman (Singapore) - http://wp.me/pR3VZ-1Z4
2012-06-27 D1T1 0900 Opening Ceremony – Remarks by Chris Baggoley (Australia) - http://wp.me/pR3VZ-1Za
2012-06-27 D1T1 0915 Opening Ceremony – Remarks by Matthew Cooke (UK) - http://wp.me/pR3VZ-1Zd
2012-06-27 D1T1 0930 Opening Ceremony – Remarks by Una Geary (Ireland) - http://wp.me/pR3VZ-1Zg
2012-06-27 D1T1 0945 Opening Ceremony – Remarks by Art Kellermann (USA) - http://wp.me/pR3VZ-1Zj

Prehospital & Disaster Medicine (entire track - part off mike) (~2 hours) - http://wp.me/pR3VZ-1ZY
2012-06-27 D1T1 1100 Brian Schwartz (Canada): EM Planning at the Provincial Level - http://wp.me/pR3VZ-1ZL
2012-06-27 D1T1 1130 Fergal Cummins (Ireland): Developing Joined-Up Retrieval Services in Ireland - http://wp.me/pR3VZ-1ZO
2012-06-27 D1T1 1200 Russell MacDonald (Canada): Critical & Adverse Events in Air Medical Transport (off microphone) - http://wp.me/pR3VZ-1ZS
2012-06-27 D1T1 1230 Cathal O’Donnell (Ireland): Ambulance Key Performance Indicators (off microphone) - http://wp.me/pR3VZ-1ZV

Military Medicine (entire track) (~2 hours) - http://wp.me/pR3VZ-21g
2012-06-27 D1T1 1600 John McManus (USA): Advanced Haemostasis - http://wp.me/pR3VZ-21j
2012-06-27 D1T1 1630 Peter Taillac (USA): Use of Tourniquets in Civilian EMS - http://wp.me/pR3VZ-21m
2012-06-27 D1T1 1700 Henrik Staunstrup (Denmark): Emergency Medicine in Extreme & Hostile Environments - http://wp.me/pR3VZ-21p
2012-06-27 D1T1 1730 John Slish (USA): Tactical Emergency Medicine Support to Include the NASA Medicine Experience - http://wp.me/pR3VZ-21s

Day 1, Track 2
Triage in Emergency Medicine (entire track) (~2 hours) - http://wp.me/pR3VZ-21v
2012-06-27 D1T2 1100 Bridget Conway (Ireland): Development of a Modified Paediatric Triage System - http://wp.me/pR3VZ-21y
2012-06-27 D1T2 1130 Michael Bullard (Canada): Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS) - Lessons Learned - http://wp.me/pR3VZ-21B
2012-06-27 D1T2 1200 Melanie Stander (South Africa): The South African Triage Scale (SATS) - http://wp.me/pR3VZ-21F
2012-06-27 D1T2 1230 Panel Discussion: The Future of ED Triage - http://wp.me/pR3VZ-21I

Rapid Assessment in the Emergency (entire track) (~90 minutes) - http://wp.me/pR3VZ-21V
2012-06-27 D1T2 1400 David Rauchwerger (Canada): Rapid Assessment Zone (RAZ) - A 'See & Treat' Model to Increase Patient Flow - http://wp.me/pR3VZ-21Y
2012-06-27 D1T2 1430 John Ryan (Ireland): RAT - The Waterfall at the Head of the Streaming Process - http://wp.me/pR3VZ-221
2012-06-27 D1T2 1500 Grant Innes (Canada): Novel ED Throughput Processes - http://wp.me/pR3VZ-224

Advanced Practice in Emergency Medicine (entire track) (~2 hours) - http://wp.me/pR3VZ-227
2012-06-27 D1T2 1600 Valerie Small (Ireland): Advanced Nurse Practitioners in the Emergency Department - http://wp.me/pR3VZ-22a
2012-06-27 D1T2 1630 Suzanne Mason (UK): The Role of Emergency Care Practitioners (ECPs) - http://wp.me/pR3VZ-22d
2012-06-27 D1T2 1655 Dianne Crellin (Australia): Advanced Nurse Practitioners in Paediatric EM - http://wp.me/pR3VZ-22g
2012-06-27 D1T2 1720 Mary Dawood (UK): ED Nurse Consultants - http://wp.me/pR3VZ-22k
2012-06-27 D1T2 1745 David Kuhns (UK): Physician Assistants in the Emergency Department - http://wp.me/pR3VZ-22n


Kommentarer