Nordiskt samarbete inom akutsjukvård

Under det pågående ICEM mötet i Dublin, bildades Nordic Federation for EM, NordFEM den 28 juni. Det är alltså en federation mellan de Nordiska ländernas föreningar för akutsjukvård. Då vi inom norden har mycket gemensamt vad gäller samhällstruktur och kultur samt lagar som stöder fri rörlighet mellan våra länder tror vi att det finns mycket att vinna genom att stödja varandra i vår utveckling inom akutsjukvård.

Konstruktionen av federationen är informell. Vi använder orföranden i resp. förening som kontaktpersoner, vilka vidarebefordrar information till resp. länders medlemmar.

Samarbetet kommer i början att röra sig kring utbildning och forskning. Möten inom federationen planeras förläggas till andra gemensamma möten inom akutsjukvård precis som i samband med detta ICEM mötet. Nästa möte planeras i samband med EUSEM mötet i Turkiet och sedan i samband med SWESEMs och/eller DASEMs möten i april 2013.

Ett gemensamt Nordisk Akutsjukvårdsmöte diskuterades med cirkulerande värdskap mellan de olika ländernas föreningar. Närmast har Finland tagit på sig värdskapet för det första Nordiska mötet 12-13 November 2013.

Kanske är det så att det Nordiska samarbetet blir en plattform som kan ge oss alla en viktig kritisk massa vad gäller kompetens inom akutsjukvård och att vi ska gå mot Nordiska istället för nationella möten inom akutsjukvård?

Kommentarer