SWESEMs informationskväll

Som akutläkare får man ständigt förklara och försvara sin specialitet. Andra läkare förstår ofta inte hur vi passar in i organisationen. Allmänheten tror ofta att vi i Sverige redan har akutläkarsystem. Därför ser styrelsen det som en viktig uppgift att informera om hur akutsjukvården ser ut och vad akutläkarkompetensen kan tillföra. Som ett led i detta bjöd vi in till en informationskväll på Södersjukhuset i Stockholm den 3 maj.

Inbjudan gick ut till politiker i såväl Stockholms läns landsting som Socialdepartementet. Maj är en hektisk månad för många och tyvärr var det bara Moderaterna och Vänsterpartiet från landstinget som kunde komma.

Ett större intresse visade chefer vid akutklinikerna från Danderyd, Huddinge, St Göran och Eskilstuna.

Totalt var vi 25-30 personer som diskuterade alla aspekter på vår specialitet, från utbildning och forskning till organisation och ledarskap. Det blev spännande diskussioner, där vi i det stora hela var väldigt överens om att det inte finns någon realistiskt alternativ till akutläkarspecialister på akutmottagningarna. Mycket återstår att göra, men vi är på rätt väg.

Kommentarer