Vilka är det viktigaste frågorna för SWESEM och Sveriges akutläkare?

Så nu blir akutsjukvård en basspecialitet. Hur ska vi förvalta och utveckla det uppdraget? Alla som har arbetat som akutläkare vet att det ställer krav på organisationen. Vi är inte bara jourer på akuten. Vi är, eller ska bli, specialister på akutsjukvård.

Årets nationella mötet kommer att handla om hur vi ska gå vidare. Vi kommer att ordna workshops för att diskutera. Det är ett utmärkt tillfälle att träffa akutläkare från hela landet. Här är din möjlighet att berätta vilka frågor du vill att vi ska lyfta.

Kommentarer