Placering på akuten under AT - KS Huddinge

Mattias Jehlbo är ST-läkare i akutsjukvård och AT-studierektor inom akutsjukvård på Karolinska Sjukhuset, Huddinge:

Akutblocket är det första blocket för samtliga AT-läkare på Karolinska Huddinge och Solna. Det börjar 12 stycken var 3:e månad dvs fyra intag per år. 

Innan akutblocket har de nya AT-läkarna 3 veckors introduktion. De första 2 veckorna är främst föreläsningar samt praktisk scenarioträning och den sista veckan har man klinisk introduktion där man går "dubbelt" på akuten och akutvårdsavdelningarna.

Under akutblocket är man placerad på Funktion Akut i Huddinge där man är både på akutmottagningen och akutvårdsavdelningarna MAVA, KAVA och AVA. Ungefär 8 av 12 veckor är man placerad på akutmottagningen dag och kvällspass. Man schemaläggs också 1-2 nattveckor (2 nätter per vecka) under sin akutplacering. När man har nattjour jobbar man alltid tillsammans med en legitimerad kollega.

Samtliga AT-läkare får en personlig handledare under sitt akutblock. De som är anställda på Huddinge får en handledare som är med under deras 9 månader på sjukhuset. De som är anställda på Solna får en handledare under deras 3 månader på akutblocket innan de återvänder till NKS. Deras handledare är alltid en ST-läkare inom akutsjukvård.

Efter 8-10 veckor in i akutblocket har vi ett AT-kollegium med specialister från akut internmedicin och akut kirurgi för att diskutera varje AT-läkare på akutblocket och värdera deras kunskaper och kliniska kompetens. Efter detta har jag och Linda Brännström (AT-studierektor internmedicin Huddinge) ett feedbacksamtal med respektive AT-läkare innan de är färdiga med sin akutplacering. Det är också vanligt att AT-läkarna själva väljer att göra sin formella sit-in under akutplaceringen vilket också ger dem feedback.

Målsättningen med akutblocket är att få erfarenhet i det akuta omhändertagandet, ta egna larm på akutrummet, att bli kompentent och van med att undersöka enligt ABCDE. AT-läkarna ska få möjlighet att lära sig under handledning att handlägga de akuta tillstånd som nämns i Socialstyrelsens föreskrifter. 

Feedbacken har för det mesta varit positiv. De flesta AT-läkarna uppger att de trivs på akutplaceringen och de anser att de lär sig väldigt mycket på en ganska kort tid. Förbättringsområden för närvarande är att vi behöver förbättra arbetsmiljön på akutmottagningen t. ex. ljudnivå, möjlighet till reflektion samt ha en acceptabel arbetsbelastning. Det är också viktigt för oss att fortsätta utveckla den kontinuerliga kliniska handledningen, framför allt på akutmottagningen. För att kontinuerligt ta in feedback från AT-läkarna har vi regelbundna AT-råd där studierektorer, AT-chef och administratörer träffar representanter från AT-läkarna och diskuterar det nuvarande upplägget.


Kommentarer